Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Publicitātes foto

Būvniecības ieceres veids, adrese:

"Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām Cepļa ielā 3, saistošo īpašumu labiekārtošana Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, Kuldīgā".

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, taiskaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesāršnojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 1. stāva vestibilā, un iedzīvotāju pieņemšanas laikos pirmdienās 15.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00 arī Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kontakttālrunis: 63321904.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2017. gada 29. novembrī plkst.17:30 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1.stāva mazajā zālē.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

2017. gada 24. novembris – 2017. gada 22. decembris Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā līdz plkst. 16.00.

Būvniecības ierosinātājs:

AS „ Latvijas Finieris”, reģ. Nr. 40003094173, 

Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 59, LV-1004, Latvija,

Kontakttālrunis: 67 067 207

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA „UPB Projekti ”, Reģ. Nr.41203030418,

Juridiskā adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401,

būvkomersanata reģ.Nr. 9627-R, kontakttālrunis: 63427009

APTAUJAS LAPA

BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES