Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Laidu pagastā

Foto: Dace Jansone

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu saskaņā ar SIA “PBT” izstrādāto būvprojektu “Autoceļa 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” pārbūve” Laidu pagastā, Kuldīgas novadā.

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 “Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 6. punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 26.07.2017. lēmumu (prot. Nr. 14 p. 8.), izsludina publisko apspriešanu no 9. oktobra līdz 16. oktobrim par koka ciršanas ieceri:

Sermītes ciemata teritorijā nocirst 37 gab. kokus: parastās kļavas 25 gab. (diametrs cm) 90,80, 80, 80, 2x50, 40, 20, 40, 40, 2x20, 50, 30, 30, 20, 50, 50, 40, 40, 50, 20, 60, 40, 80, 80, 50; parastā liepa 3 gab. 2x80, 100, 80; parastais osis 3 gab. 80, 50, 120, parastais ozols 2 gab. 80, 120; augļu koki 4 gab. pašvaldības piekritīgajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 62640060119.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Laidu pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads un Sermītes bibliotēkā, Sermītes skola, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317, kā arī aizpildīt elektroniski līdz 2017. gada 16. oktobrim 18.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

ĢENERĀLPLĀNS AR SAVIENOTO PROJEKTĒJAMO INŽENIERTIKLU PLĀNU

APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪŠANAS KOMISIJAS PROTOKOLS

CĒRTAMO KOKU SARAKSTS

ANKETA

< SKATĪT AKTUALITĀTES