Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: Katlu mājas jaunbūve, "Siltums”, Priedainē, Kurmāles pagstā, Kuldīgas novadā, LV-3301.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesāršnojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties darba dienās Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā, un iedzīvotāju pieņemšanas laikos pirmdienās 15.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00 arī Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kontakttālrunis 29579061.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017. gada 10. maijā 14.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva mazajā zālē un un 22. maijā plkst. 17.00 bibliotēkā, Priedainē, Kurmāles pagastā.

Atsauksmes var iesniegt no 27. aprīļa līdz 29. maijam Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā līdz plkst. 18.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Kuldīgsa siltumtīkli", reģ. Nr. 40003007890, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, kontakttālrunis 63323721.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "3d birojs”, reģ. Nr. 41203057728, būvkomersanata reģ. Nr. 13025, Baznīcas ielā 13, Kuldīgā, kontakttālrunis 29106532.

APTAUJAS LAPA sabiedrības viedokļa paušanai par būvniecības ieceri "Katlu mājas jaunbūve, „Siltums”, Priedainē, Kurmāles pagstā, Kuldīgas novadā”

Būvniecības ieceres planšete

< SKATĪT AKTUALITĀTES