Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 23.02.2017. lēmumu (prot. nr. 3, p. 38), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu pirmā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 23.03.2017. līdz 24.04.2017.

Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, katru darba dienu (pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00), www.geolatvija.lv.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 10. aprīlī 17.00 Kuldīgas novada Domes zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs katru darba dienu.