Saņemtie ziedojumi

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14. panta 11. daļu, Kuldīgas novada pašvaldība publicē informāciju par saņemtajiem ziedojumiem. 

2022.gadā saņemtie ziedojumi

Ziedotājs: Ansis Grūbe. 

Ziedojuma apjoms: 10000 EUR.

Ziedojuma priekšmets: ziedojums V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai. Ziedojuma atvēlēšanas mērķis: ziedotājs neuzstāda konkrētu ziedojuma izlietošanas mērķi. 

Atbildīgais par dāvinājuma pieņemšanu un rīcību ar to: V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktors.

< SKATĪT AKTUALITĀTES