Aģentūru stratēģijas

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” darbības un attīstības stratēģija 2014. – 2019. g.

Kuldīgas  novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” vidējā termiņa darbības stratēģija 2012. – 2015. g.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs” (KKC) vidēja termiņa darbības stratēģija 2012. – 2014. g.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” objekta „Vēsturiskā Bangertu villa” vidēja termiņa darbības stratēģija 2013. – 2018. g.

Kuldīgas pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vidēja termiņa darbības stratēģija 2013. – 2015. g.