Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, no 2021. gada 1. jūlija Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads veido jauno Kuldīgas novadu. Līdz Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022 - 2046 apstiprināšanai, spēkā ir līdzšinējo novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas:

Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2015 - 2030
Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2014 - 2030
Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 - 2030

< SKATĪT AKTUALITĀTES