Attīstības programma

Attīstības programma - vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

 

 • Kuldīgas novada dome 2020. gada 17. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.nr.22, p.54.) “Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”

Lēmums

DARBA UZDEVUMS Jaunizveidojami Kuldīgas novada attīstības programmas izstrādei

 • Kuldīgas novada Dome gada 17. decembrī ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr. 22, p. 45./ „Par Kuldīgas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu”.

17.12.2020. lēmums

 • Kuldīgas novada Dome 2013. gada 28. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr.16. 85.) „Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu”.

Attīstības programma 2014. - 2022. gadam

Pārskats par izstrādi


INVESTĪCIJU PLĀNS ir Attīstības programmas sadaļa, kurā ietvertas būtiskākās Kuldīgas novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas (pašvaldības investīciju projekti).

 • 17.12.2020. lēmums
 • Kuldīgas novada Dome 2020. gada 28. maijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 11., p. 30) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna līdz 2022. gadam un Investīciju plāna līdz 2022. gadam pielikuma “Pašvaldības plānotie investīciju projekti SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros” aktualizēšanu". 
 • Kuldīgas novada Dome 2020. gada 3. aprīlī  ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 7., p. 3) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna līdz 2022. gadam un Investīciju plāna līdz 2022. gadam pielikuma “Pašvaldības plānotie investīciju projekti SAM 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros” aktualizēšanu". 
 • Kuldīgas novada Dome 2020. gada 23. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 2., 2.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas  2014.-2020. gadam Investīciju plāna līdz 2022.gadam aktualizēšanu".  
 • Kuldīgas novada Dome 2019. gada 28. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 14., 51.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas  2014.-2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu".   
 • Kuldīgas novada Dome 2019. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 5., 74.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas  2014.-2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu".
 • Kuldīgas novada Dome 2017. gada 31. augustā ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 11., 14.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas "Investīciju plāns" precizēšanu".
 • Kuldīgas novada Dome 2016. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 15., 56.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas "Investīciju plāns" prioritāro projektu aktualizāciju".
 • Kuldīgas novada Dome 2016. gada 28. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu  (domes sēdes protokols Nr. 04., 64.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas "Investīciju plāns" precizēšanu".
 • Kuldīgas novada Dome 2016. gada 28. janvārī ir pieņēmusi lēmumu  (domes sēdes protokols Nr. 01., 79.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas "Investīciju plāns" aktualizēšanu".
 • Kuldīgas novada Dome 2014. gada 18. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 13., 90.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas "Investīciju plāns" aktualizēšanu".

Investīciju plāns līdz 2022. gadam, 17.12.2020.

Investīciju plāna pielikums, 17.12.2020.


RĪCĪBAS PLĀNS ir Attīstības programmas sadaļa, kurā ietverti pasākumi vidēja termiņa un ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

 • 17.12.2020. lēmums
 • Kuldīgas novada Dome 2020. gada 23. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 2., 3.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas  2014.-2020. gadam Rīcības plāna līdz 2022. gadam aktualizēšanu".   
 • Kuldīgas novada Dome 2019. gada 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr. 5., 74.) "Par Kuldīgas novada attīstības programmas  2014.-2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu".

Rīcības plāns līdz 2022. gadam, 17.12.2020.

< SKATĪT AKTUALITĀTES