Par novadu

gaisa balons kuldiga 2019 RS r

Administratīvi teritoriālā reforma

Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 10. jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

Likumā noteikts, ka no 2021. gada 1. jūlija spēkā stājas jaunā Kuldīgas novada administratīvā teritorijas robežas, kas aptver līdzšinējo Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu. Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīga.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.

Tīmekļa vietnes

Kuldīgas novada pašvaldības oficiālā tīmekļa vietne ir https://kuldiga.lv/

Pievienoto novadu tīmekļa vietnes:

Skrundas novads http://www.skrunda.lv/lv/

Alsungas novads https://alsunga.lv/lv/

Teritoriālās vienības

Kuldīgas novads no 1. jūlija iedalās 20 teritoriālās vienībās:

 1. Alsungas pagasts
 2. Ēdoles pagasts
 3. Gudenieku pagasts
 4. Īvandes pagasts
 5. Kabiles pagasts
 6. Kuldīgas pilsēta
 7. Kurmāles pagasts
 8. Laidu pagasts
 9. Nīkrāces pagasts
 10. Padures pagasts
 11. Pelču pagasts
 12. Raņķu pagasts
 13. Rendas pagasts
 14. Rudbāržu pagasts
 15. Rumbas pagasts
 16. Skrundas pagasts
 17. Skrundas pilsēta
 18. Snēpeles pagasts
 19. Turlavas pagasts
 20. Vārmes pagasts

Iedzīvotāju skaits

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2021. gada 30. jūniju Kuldīgas novadā dzīvo 28 231 iedzīvotājs.

Ievēlētie deputāti

deputati 2021 r

2021. gada 5. jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanās tika ievēlēti 15 Kuldīgas novada domes deputāti:

 • Inese Astaševska, “Kuldīgas novadam”
 • Artis Roberts, “Kuldīgas novadam”
 • Brigita Freija, “Kuldīgas novadam”
 • Nellija Kleinberga, “Kuldīgas novadam”
 • Baiba Mikāla, “Kuldīgas novadam”
 • Agris Kimbors, “Kuldīgas novadam”
 • Raimonds Lapuķis, “Kuldīgas novadam”
 • Artis Gustovskis, "Kuldīgas novadam"
 • Daiga Kalniņa, Zaļo un Zemnieku savienība
 • Ruta Karloviča, Zaļo un Zemnieku savienība
 • Loreta Robežniece, “Latvijas attīstībai”
 • Gunita Bivbāne, “Latvijas attīstībai”
 • Kristīna Ansone, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Raits Valters, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Romāns Ernsons, Jaunā  konservatīvā partija

< SKATĪT AKTUALITĀTES