Kuldīgas attīstības aģentūra

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas attīstības aģentūra” (turpmāk  tekstā- KAA) ir Kuldīgas novada Domes izveidota un pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Iestādes mērķis ir, īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, nodrošināt attīstības plānošanu, pašvaldības investīciju projektu sagatavošanas un ieviešanas vadību, ES fondu un citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaisti, un veicināt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā.

KAA darbojas kopš 2000. gada (līdz 2009. gadam kā Kuldīgas rajona padomes iestāde, līdz 2017. gada  30. septembrim publiskās aģentūras statusā) un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas un projektu izstrādes jomā. Kopš 2013. gada aktivizēta darbība uzņēmējdarbības attīstībai – investīciju piesaistei, kooperācijas veicināšanai un informatīvajam atbalstam.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES