Kuldīgas novada Goda balva

Ieva Benefelde Balvas 47

Kuldīgas novada Goda balvas nolikums

Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, tradicionāli tiek godināti cilvēki, ar kuriem novads lepojas – cilvēki, kuri veicinājuši novada tautsaimniecību, izglītību, pārvaldi un kultūru.