Konkurss Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija

Lai veicinātu pilsētvides sakoptību un kārtību Kuldīgas pilsētā, kā arī noskaidrotu skaistākos dārzus un to īpašniekus (apsaimniekotājus), Kuldīgas novada pašvaldība katru gadu organizē konkursu „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā.

Konkursā var piedalīties Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju.

Konkursā pieteiktās teritorijas apseko īpaši izveidota konkursa komisija. Konkursā vērtē galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija novērtē tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskati, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības. Augstāko vērtējumu iegūst tas īpašums, kurā izpildīti visi konkursa rādītāji.

INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO IZSLUDINĀTO KONKURSU

Konkursa nominanti

Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2018

Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2017

Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2016

Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2015

 
 
 
 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES