Konkurss Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta

Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kuldīgas novadā, kā arī lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu un individuālo uzņēmumu, un daudzdzīvokļu māju sētu un pagalmu īpašniekus (apsaimniekotājus), Kuldīgas novada pašvaldība katru gadu organizē konkursu „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta”.

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Konkursā aicināti pieteikties Kuldīgas novada pagastos atrodošos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu saimniecību konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus.

Teritorijas vērtē 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju.

Konkursā vērtē kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

Augstāko vērtējumu iegūst tā sēta, kura atbilst visvairāk izvirzītajiem konkursa kritērijiem.

Informācija par pēdējo izsludināto konkursu

Konkursam pieteiktie īpašumi

2018. gadā

Apbalvošana


SIA “MKM mežs” biroja administratore Santa Rožleja pastāstīja viesiem, ka uzņēmumam svarīga vide, kurā ikdienā strādā.


Kurmāles pagasta “Mežarāju” teritorija ir plaša. Katram ziedam un dekoram ir savs stāsts, to viesiem pastāstīja saimniece Guna Stankevica.


Saimniece Daiga Lāma izrāda Īvandes pagasta lauku sētas “Viļņi” teritoriju. Tā priecē ar skaistiem apstādījumiem un jauku atmosfēru.


Īvandes pagasta “Ievās” puķu dobes un vīnogu audzēšana ir vīra Ulda Strelkova vaļasprieks, savukārt sieva Līga aktīvi darbojas puķu siltumnīcās.


Ēdoles pagasta “Plaču” saimniecība ir liela – dzīvojamā māja, pirts, laivu māja, pat maza estrāde. Villjamu ģimenei visu izdodas uzturēt pilnīgā kārtībā.


Komisija atzinīgi novērtēja Ēdoles pagasta lauku sētu “Zelmeņi”. Teritorijas kopšanai un skaistas vides uzturēšanai saimnieki velta īpašu uzmanību.


Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Smiltnieki” Kurmāles pagasta Upīškalnā jau iepriekš izpelnījusies ļaužu uzslavas. Iedzīvotāji ne vien sakārtojuši vidi pie mājas ieejas, bet iekārtojuši arī atpūtas vietu ar skaistām ziedu dobēm, dekoratīviem dzīvniekiem, šūpuļtīklu un ugunskura vietu.


Kempings “Usmas meķi” ir populārs atpūtnieku galamērķis, jo sakārtotā vide, mājīgā atmosfēra un laipnie saimnieki rada vēlmi te iegriezties.


Ventas ciema daudzdzīvokļu nama “Ventenieki” ieejas rotā krāšņi ziedošas puķu dobes. Par tām ikdienā rūpējas mājas iedzīvotāji.


Lauku sētas “Griezes” teritorija Snēpeles pagastā vienmēr bijusi uzposta un ziedoša, jo tajā apņēmīgi un ar lielu entuziasmu darbojas Irēna Taube.


Daudzdzīvokļu namu “Staburadzes” Sermītes ciemā ieskauj ziedošas puķu dobes, skujeņu krūmi un skaisti pļauts mauriņš.

2017. gadā

SIA “Amazone” puķu kopēja Melita Mūrniece lepojas ar paveikto, un labprāt dalās ar saviem nākotnes plāniem.

Padures pagasta Ķimalē daudzdzīvokļu nama “Vēsmas” apkārtni kopj un lolo gandrīz visas mājas iedzīvotājas. Vīrieši savu roku pieliek, lai taptu kāds interesants labiekārtojuma elements.

Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles apkārtne iepriecina ne tikai ar sakoptām puķu dobēm, bet arī ar dažādiem pašu gatavotiem spēļu un rotaļu rīkiem.

Piemāju saimniecība “Druvas” atrodas tuvu šosejai, pa kuru ikdienā brauc daudz automašīnu, tomēr pagalmā ikdienas duna pazūd, un tas priecē ar sakoptām puķu dobēm, glīti izravētu sakņu dārzu un ķiršu kokiem.

Saimniecībā “Virsaiši” Ēdoles pagastā saimnieko Cīruļu ģimene. Kā atzīst saimniece, te viss stādīts un veidots pašu priekam uz iekšējām izjūtām un sajūtām.

Daudzdzīvokļu nams “Lēpices” jau ticis godināts kā Skaistākā lauku sēta 2012. gadā. Pa šiem gadiem puķu dobes ir sakuplojušas vēl krāšņāk, kļuvušas plašākas un daudzveidīgākas.

“Sarmas”. Žūrijas komisija atzīst, ka tik krāšņas rozes var ziedēt tikai pie tādas daudzdzīvokļu mājas, kurā dzīvo labi un saticīgi kaimiņi.

Juranovsku ģimene “Ērgļos” saimnieko septīto gadu. Atrasties šajā pagalmā ir jauki un patīkami. Te ir padomāts par visu – radītas mājīgas atpūtas vietas, izveidotas daudzveidīgas puķu dobes un izvietoti puķu podi, kuri kalpo ne tikai par ziedu turētājiem, bet arī kā gaumīgi labiekārtojuma elementi.

Daudzdzīvokļu nams Kurmāles pagasta “Smiltnieki” sagaida ciemiņus ar skaisti un gaumīgi iekoptām puķu dobēm.

Necilais divstāvu ķieģeļu nams pa ceļam uz smilšu alām slēpj savā pagalmā brīnišķīgi skaistu oāzi, kuru radījusi daudzdzīvokļu nama “Spīdolas” iemītniece Jana Krūmiņa.

Lauku sētā “Dāboliņi” viss ir vienkārši, un, katrai lietai sava vieta. Skaisti zied puķes un iekoptas puķu dobes.

“Saulveru” pagalmu ieskauj lieli simtgadīgi koki, kas rada patīkamu paēnu. Sētas saimnieki Sarmīte un Viesturs Zvaguļi atjaunojuši un iekopuši šo vietu, Abavas krastā, sev par prieku.

Rumbas pagasta “Rumbeniekos” ir lielisks dārzs Dīķu ielā 2, kuru saimniece Vēsma Druvaskalna kopj un lolo tikai vasaras sezonā, kad kopā ar ģimeni aizbēg no pilsētas burzmas

Smilšu alu saimnieces Inese Štofrēgenas optimisms un entuziasms jūtams katrā puķu dobē, krāšņajos ziedu statīvos un ikvienā labiekārtojuma elementā.

Žūrija “Vēveru” dārzā ciemojusies jau vairākkārt. Atgriezties šeit ir patīkami un baudāmi, jo sēta un piemājas dobes iekārtotas ļoti skaisti.

2016. gadā

Pelču pagasta daudzdzīvokļu mājas “Raidstacija 3” iedzīvotāji lepojas ar skaisti ziedošajām puķu dobēm un iekopto teritoriju.

Pelču pagasta “Ziedoņi”, Voiku ģimene piedalās piemājas saimniecību grupā.

Snēpeles pagasta “Goblejās” saimnieko Sandra un Edgars Reimaņi. Viņi konkursā piedalās zemnieku saimniecību grupā.

Snēpeles pagasta “Griezes”, Irēna Taube piedalās piemājas saimniecību grupā.

Īvandes pagasta “Spīdolas” piedalās daudzdzīvokļu māju grupā. Mājas vecākais Arvīds žūrijai izrādīja krāšņās puķu dobes, kuras pats iekopis sev un citiem par prieku.

Īvandes pagasta piemājas saimniecībā “Ezerkrasti” saimnieko Kira un Ivars Štrausi. Saimniecības plašā teritorija ik dienu prasa lielas rūpes un darbu, bet saimnieki var lepoties ar skaisti koptu apkārtni.

Ap Ēdoles pagasta daudzdzīvokļu māju “Gobas” iekoptas krāšņas puķu dobes un skaisti pļauts mauriņš.

Ēdoles pagasta zemnieku saimniecības “Pūjalgos” saimnieks Miks Duburs rūpes par plašo saimniecību uzticējis pārvaldniecei Ilzei Lorencei, kas rūpējas par plašo teritoriju, kurā iekoptas vairākas atpūtas zonas un daudzveidīgas puķu dobes.

Žūrija atzinīgi novērtēja Padures pagasta daudzdzīvokļu mājas “Krāči” iedzīvotāju iniciatīvu kopt teritoriju ap sevi.

Tālbergu ģimene no Rumbas pagasta “Vēveriem” savu īpašumu rūpīgi kopj un lolo. Ģimene nominēta piemājas saimniecību kategorijā.

Strupuļu ģimene no Rendas pagasta “Dižpurviņiem” žūrijas komisiju priecēja ar skaisti iekoptu saimniecību un ģimenisko noskaņu. Saimniecība nominēta zemnieku saimniecību grupā.

Rendas pagasta ”Abavlejas” saimnieki Jānis un Arnolds Libeki lepojas ar ļoti skaistu piemājas saimniecību Abavas krastos.

Par Rendas pagasta divdzīvokļu mājas “Ziediņi” labiekārtojumu rūpējas Miķelsonu ģimene. Viņi apkārtnē izveidojuši savdabīgas puķu un apstādījumu dobes.

Piemājas saimniecību “Zemnieki” apsaimnieko brāļi Birziņi, nesavtīgi ieguldot daudz laika un darba.

Kabiles “Liekmaņu” dobēs  zied  rozes un citi koši ziedi, bet zālienā novietotas koka sēnes. Piemājas saimniecības īpašnieks ir Ainārs Guštilo.

Zemnieku saimniecību grupā piedalās Kabiles pagasta “Nogales”, kurās saimnieko Ainars Guštilo. 

Kabiles pagasta daudzdzīvokļu mājas “Kalniņi” iedzīvotājiem ir patīkami kavēties uz soliņa, jo var priecāties par sakopto teritoriju ap māju.

Laidu pagasta “Zemturi”, Kristovsku ģimene nominēti piemājas saimniecību grupā. Vēl šeit saimnieko daudz un dažādi mājlopi – truši, tītari, murkšķi, skunsks un citi dzīvnieki.

Apbalvotie nominanti

2015. gadā

Īvandes “Ārieši” konkursā startē daudzdzīvokļu māju kategorijā. Teritoriju pie mājas rotā skaisti puķu stādījumi un no klūgām pīts žodziņš.


Kabiles pagasta “Druvās” jeb Ozolu biotopā mežsargs Aivars Bergmanis iekārtojis īpašas takas, izvietojis paša un domubiedru darinātas koka skulptūras un citus mākslas darbus, kā arī izglītojošas un izklaidējošas koka spēles bērniem un pieaugušajiem. Šeit labprāt ciemojas gan ģimenes, gan skolēnu klases.


Snēpeles pagasta “Gaiļu” mājas apkārtni, ieguldot daudz laika un darba, skaisti iekopuši Zigurds Spinga un Dzintra Arāja.


Ēdoles pagasta “Galdnieki” (saimnieki Aldis Lieģis un Inga Ķepule) konkursā startē kā lauku sēta ar piemājas saimniecību.


Īvandes pagasta “Meža medniekos” brīvajos brīžos atpūšas bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga ar ģimeni. Gaumīgi iekārtoto sētu komisijai izrādīja viņas dzīvesbiedrs Imants Freibergs.


Rendas pagasta “Muižgaļi” ir saimnieka Aigara mammas Almas dzimtās mājas. Saimniekam padodas koka skulptūru veidošana, tāpēc saimnieces Intas gādīgi koptos stādījumus papildina dažādi kokā veidotu dzīvnieku tēli.


Gotlandu ģimenes sakoptais un gaumīgi iekārtotais pagalms Novadnieku ciematā netālu no Ventas, rada miera un klusuma sajūtu un aicināt aicina nesteidzīgi apsēsties un baudīt skaisto vidi.


Kurmāles pagasta “Pūču” krāšņās dobes komisijai izrādīja Pujātu ģimene, kura savās senču mājās saimnieko jau desmit gadus.


Patīkama vide Padures pagasta “Struņķkrogā” radīta ar SIA “Struņķukrogs” gādību.


Padures pagasta “Upeskalnos” savas dzimtas mājas atjauno uzņēmēja Baiba Mikāla. Par piemājas dārza skaistumu saimniecei palīdz gādāt viņas labā roka Irēna Taube.


Laidu pagasta “Vecmeždreijas” viesus priecē ar krāšņu košumdārzu, kurā rozes ieņēmušas galveno vietu. Saimniekiem Gatim un Viktorijai Zonenbergiem spēka pietiek gan pagalmu sakopt, gan lielos labības laukus nopļaut.


Rumbas pagasta “Vēveros” Tālbergu ģimene skaistā Ventas ielokā iekārtojusi mājīgu vidi atpūtai, ko īpašu dara košās puķu kastes un podi.


Rendas pagastā pārsteidza SIA “Vini Curlandia” iekoptie vīnogu lauki, kuros iestādītie vīnogulāji nākuši no Reinas apgabala. Vīna dārza saimnieks Mārtiņš Vāgners vēlas pieradīt, ka, tāpat kā Kurzemes hercogistes laikos, arī šodien Rendā var iegūt krietnu vīnogu ražu.


Bebrišu ģimenes apdzīvotās Pelču pagasta “Zālīšu” mājas konkursā iepriecināja žūrijas komisiju ar gaumīgiem un prasmīgi koptiem apstādījumiem.


Apbalvotie nominanti

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015 fotogalerija