Konkurss ēku restaurācijai un konservācijai

No 2022. gada 1. līdz 30. novembrim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”, kas notiek jau desmito gadu.

Konkursa ietvaros iedzīvotājiem būs iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumiem:

1. Lielajai programmai: Līdz 50% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot - projekta objekta saglabāšanai līdz 30 000 eiro, paredzot izmaksu trīs kalendāro gadu laikā, nosakot, ka vienā gadā izmaksājamā summa ir līdz 10 000 eiro.

2. Mazajai programmai: No 50% līdz 90% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 3000 eiro.

3. Līdz 2000 eiro attiecīgā projekta objekta būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācijas izstrāde, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai).

Šogad konkursam ir izmainīta teritorija, kuras zonā atrodamie objekti ir atbalstāmi. Konkursam var iesniegt ēkas vai ēkas daļas saglabāšanas darbus, ja saglabājamās ēkas daļa ir pieejama sabiedrības apskatei un ēka:

1. ir pieejama sabiedrības apskatei un ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis;
2. ir pieejama sabiedrības apskatei un atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

2.1. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis* „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435);
2.2. vietējas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Kuldīgas vēsturiskā centra nomale ar Ventas senleju” (valsts aizsardzības Nr. 9320), līdzfinansējums tiek piešķirts arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām un fona apbūves ēkām saskaņā ar Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejas lokālplānojumu.

Kā arī vēršam uzmanību, ka šogad ir papildināts attiecināmo izmaksu saraksts.

1. Pieminekļa būvniecības ieceres dokumentācijā (būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta gadījumā - skaidrojošam aprakstam līdzvērtīgā dokumentā) norādītie būvdarbi:

1.1.1. būvgaldniecības elementu – logu, durvju, slēģu u.c. atjaunošana un/vai nomaiņa;
1.1.2. atjaunota, restaurēta ēkas fasāde;
1.1.3. atjaunots ēkas jumta segums;
1.1.4. veikta nesošo konstrukciju (pārseguma, jumta konstrukcijas, pamatu) pastiprināšana un/vai atjaunošana;
1.1.5.  tiek veikta pilsētvides restaurācija, atjaunojot  “zudušas” ēkas, saskaņā ar tās agrāko, būvperiodam raksturīgo, novietojumu, būvapjomu, izskatu, materiālu un konstrukciju, un izmantojot amatnieciskās būvniecības metodes, pamatojoties uz kultūrvēsturisko izpēti. Līdzfinansēti tiek tradicionālo materiālu konstrukcija, konstruktīvie risinājumi un elementi, apdare un detaļas;
1.1.6. vēsturisko skursteņu restaurācija pilnā apjomā.

2. būvamatniecības izstrādājuma (oriģinālo logu, durvju, dekoratīvo vai funkcionālo būvdetaļu u. tml.) restaurācijas programmā vai būvniecības dokumentācijas skaidrojošā aprakstā (būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta gadījumā - skaidrojošam aprakstam līdzvērtīgā dokumentā) norādītie darbi, tai skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana, vai ar izstrādājuma saglabāšanu saistītie būvdarbi.

3.  Atbilstoši Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktam Pieminekļa būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrāde (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vai inventarizācijas izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība).

Saskaņā ar konkursa nolikumu konkursam pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā būs jāīsteno līdz 2023. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai arī elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz epasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projektu vadītāju Kitiju Struku pa tālruni 22472606, 63350627 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , vai projektu vadītāju Gitu Ivanovsku pa tālruni 26372309, 63322564, vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Pēdējais izsludinātais konkurss

2022. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2021. gada Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie projekti

2020. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2019. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2018. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Dokumenti

Realizētie projekti

< SKATĪT AKTUALITĀTES