Konkurss ēku restaurācijai un konservācijai

Katru gadu Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējām restaurācijas vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa nolikumu (t.i. ne vairāk kā EUR 10000 nesošo konstrukciju atjaunošanai un ne vairāk kā EUR 5000 citos gadījumos), lai veiktu viņu īpašumā vai apsaimniekošanā esošo ēku, kas atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurāciju, nodrošinot Kuldīgas vecpilsētas un novada unikālās vēsturiskās apbūves autentiskuma saglabāšanu.

Uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt gadījumos, kad stilistiski un vēsturiski unikāli ēkas būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu; ēkas fasādei, dzīvojamo un publisko ēku jumtu segumam, dzīvojamo un publisko ēku nesošajām konstrukcijām ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.

Pēdējais izsludinātais konkurss

2022. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2021. gada Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie projekti

2020. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2019. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2018. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Dokumenti

Realizētie projekti

< SKATĪT AKTUALITĀTES