Konkurss daudzdzīvokļu māju un pagalmu labiekārtošanai

Kopš 2012. gada katru gadu Kuldīgas novada pašvaldība rīko konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”. Pirmajos gados konkurss tika rīkots tikai pilsētā, bet kopš 2015. gada konkursā aicināti piedalīties arī novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai apsaimniekotājs. Konkursam pieteiktā objekta teritorija var būt īpašumā esoša teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai pašvaldības teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodota apsaimniekošanā, neatkarīgi no teritorijas platības. 

Teritoriju konkursam var pieteikt, ja tajā paredzēts izbūvēt vai uzlabot esošo stāvokli bērnu rotaļu laukumam (vai zonai); atpūtas vietai (vai zonai); gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumiem atbilstoši iecerētajai izmantošanai un vides kontekstam, kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; inženiertehniskajām komunikācijām (apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus ūdens novadīšana u.c.), kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; arhitektūras mazajām formām atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam; jaunu apstādījumu izveidei saskaņā ar esošajiem stādījumiem.

No 2020. gada projektiem palielināts maksimāli pieejamais kopējais līdzfinansējums vienam īpašumam – ja agrāk tas bija ne vairāk kā 7000 EUR, tad no 2020. gada viena īpašuma teritorijas labiekārtošanai varēs iegūt no 10 000 līdz pat 30 000 EUR atkarībā no kopējās platības, nosakot, ka apjomīgākajiem projektiem līdzfinansējuma izmaksa vienā gadā nepārsniedz 10 000 EUR.

Laika posmā no 2012. līdz 2019. gadam īstenots kopumā 51 projekts, pašvaldības līdzfinansējums visu projektu īstenošanai veido 194 tūkstošus eiro.

2021. gada Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie projekti

Dokumenti

2021. gada konkursa dokumentācija

KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA PIELIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Realizētie projekti

2019. gadā 

2019. gadā īstenoti pieci projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 21948,48 EUR.

Inita Šmite – žoga un vārtu būvniecībai Jelgavas ielā 38a, Kuldīga, piešķirtais līdzfinansējums – 1780.63 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – žoga izbūvei Liepājas ielā 1, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2025.14 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma labiekārtošanai Manģenes ielā 6, Rumbas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma labiekārtošanai Maņģenes ielā 10, Rumbas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – dārza aprīkojuma izgatavošanai un montāžai Liepājas ielā 8, piešķirtais līdzfinansējums – 4142.71 EUR.

2018. gadā 

2018. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 13 092,57 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei Alunāna ielā 7, Kuldīgā,piešķirtais līdzfinansējums –4 803,29 EUR.

SIA “Rietumu nafta LV” – žoga būvniecībai nekustamajā īpašumā Kalna ielā 14, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –7 000,00 EUR.

Aija Stengrevica – Raiņa ielas 8 pagalma sakārtošanai Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1 289,28 EUR.

2017. gadā

2017. gadā īstenoti 5 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 29 160.64 EUR.

Monta Brēdiķe – ēkas Abavas ielā 5, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, teritorijas labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6972.04 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 4, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6978.27 EUR.

Arvis Taube – ēkas Piltenes ielā 4, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2750 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Planīcas ielā 10, Kuldīgā piebraucamā ceļa un autostāvietas labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6095.1 EUR.

Ķelšu iela 2a – autostāvietu izbūvei, teritorijas sakārtošanai Ķelšu ielā 2a, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6365.23 EUR.

2016. gadā 

2016. gadā īstenoti 4 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 19 548.92 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 11, Kuldīgā  pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6969.55 EUR.

Jānis Matisons – ēkas Pētera ielā 7, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Virkas ielā 22, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4039.98 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Liepājas ielā 54, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1539.39 EUR.

2015. gadā

2015. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 6938.4 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Jelgavas ielā 38, Kuldīgā  pagalma labiekārtošanai,     piešķirtais līdzfinansējums – 1141.9 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēku Liepājas ielā 54 un Mucenieku ielā 35    pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –4025.47 EUR.

Liepājas iela 25A – ēkas Liepājas ielā 25A, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –1771.03 EUR.

2014. gadā 

2014. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 16 097.6 EUR.

DzĪKS “Nams un saimnieki” – ēkas Mucenieku ielā 30a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6998.21 EUR.

SIA “Vāverīte” – ēkas Baznīcas ielā 32a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3677.25 EUR.

SIA “Kuldīgas vārti” – ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5422.14 EUR.

2013. gadā 

2013. gadā īstenoti 16 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 40 441.27 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baložu ielā 3, Kuldīgā sadzīves kanalizācijas un aukstā ūdens pievadu izbūvei, piešķirtais līdzfinansējums – 2882.25 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Annas ielā 7, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6505.24 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 17        , Kuldīgā pagalma labiekārtošanai,     piešķirtais līdzfinansējums – 1602.07 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 18        , Kuldīgā sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijai, piešķirtais līdzfinansējums – 4221.66 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Kalna ielā 1, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3263.84 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Lapegļu ielā 6, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2218.31 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – vārtu izbūvei Liepājas ielā 1, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 976.66 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – lieveņa izbūvei Policijas ielā 8, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –1063.75 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – koka žoga izbūvei un kultūrslāņa norakšanai Liepājas ielā 43, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1519.63 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Policijas ielā 13, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2605.16 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Pureņu ielā 4a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1366.8 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – lietus ūdens kanalizācijas izbūvei un pagalma labiekārtošanai Skrundas ielā 12, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1162.39 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai 1905. gada ielā 17, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1893.91 EUR.

Ilmārs Rutkovskis – ēkas 1905. gada ielā 5, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 283.93 EUR.

SIA “Zpline” – lietus ūdens drenāžas sistēmas ierīkošana Torņa ielā 6, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2472.75 EUR.

SIA “RG Centrs” – Alekšupītes dzirnavu dīķa tiltiņa (slūžu) renovācijai Baznīcas ielā 36, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6402.92 EUR.

2012. gadā 

2012. gadā īstenoti 12 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 46 720.12 EUR.

DzĪKS “Lapegle-4” – ēkas Lapegļu ielā 2, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2446.03 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – gājēju ietves izbūvei Dzintaru ielā 9, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2731 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – auto stāvlaukuma izbūvei Lapegļu ielā 6, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –  3699.49 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – autostāvlaukuma izbūvei pie piebraucamā ceļa Gaismas ielā 4, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6402.77 EUR.

Liepājas ielas 12 īpašnieki – ēkas Liepājas ielā 12, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2793.11 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Piltenes ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai, saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4065.17 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Pētera ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas izbūvei un pagalma bruģēšanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3810.47 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 797.78 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Ķelšu ielā 2, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai  un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –  7114.40 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Policijas ielā 10, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1319.62 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5687.93 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Rumbas ielā 6, Kuldīgā pagalma bruģēšanai un labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –5852.35 EUR.