Darīsim paši

Cienījamie Kuldīgas novada iedzīvotāji! Jums ir unikāla iespēja pašiem kaut ko darīt savas apkārtējās vides uzlabošanā! Tāpēc Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu „DARĪSIM PAŠI”.

Konkursa mērķis ir uzlabot Kuldīgas pilsētas/novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar pašu iedzīvotāju iniciatīvu gan fiziskajā gan sociālajā jomā.

Kā tas darbojas?

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. 

Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk nekā 500 projektu. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

Kurš var piedalīties?

Piedalīties var ikviens. Piedalīties var jau esošas organizācijas vai tādas grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupām pašām jāizvēlas savi projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vide uzlabošana.

Pēc pieteikumu saņemšanas žūrija izraudzīs labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.

Pieteikšanās 2023. gadā:

Pieteikšanās iedzīvotāju iniciatīvu konkursam norit no 2023. gada 1. marta līdz 3. aprīlim.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

NOLIKUMS

Papildus informācijai: tālr. 29463295, Ieva Birbele.

Realizētie projekti

Darbojieties paši un darbojieties kopā!

Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu un prieku. Izvēlēties paši savu projektu, izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar saviem draugiem. Tas prasīs daudz darba, bet sniegs lielu gandarījumu. Doma „Darīt pašiem” ir konkursa pamatā, bet tas nenozīmē, ka nevarēs pieņemt un izmantot cita veida palīdzību. Būs reizes, kad bez profesionālas palīdzības nevarēs iztikt, piemēram, lai ievilktu gāzi vai elektrību. Svarīgi būs arī ievērot vietējos normatīvos aktus.

 
 
 
 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES