Kuldīgas novadā devīto gadu līdzfinansēs vēsturisko ēku glābšanu

 vēsturisko ēku glābšanu
Publicitātes foto.

Arī 2022. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” atbalstītajiem projektiem.

Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums 2022. gadā ēku glābšanai ir 379 tūkstoši eiro. Šogad plānots kopumā atbalstīt 59 projektu īstenošanu:

- 30 no jauna iesniegti projekti, līdzfinansējums 2022. gadā kopumā gandrīz 172 tūkstoši eiro (pavisam bija iesniegti 32, bet divi netika atbalstīti);

- 29 iepriekš apstiprināti projekti ar kopējo līdzfinansējuma summu 206 tūkstoši eiro, kuriem noslēgti līgumi, bet līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2021. uz 2022. gadu, vai ir vairāku gadu līgumi, kuriem izmaksa plānota 2022. gadā, vai projektu īstenošana un finansējuma apgūšana ir aizkavējusies ar iesniedzējiem nesaistītu iemeslu rezultātā, tāpēc pagarināts projekta īstenošanas termiņš un līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2021. uz 2022. gadu.

2022. gadā apstiprinātie projekti:

1. “Dzīvojamās mājas atjaunošana 1905. gada ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “Ziemeļkurzemes MRS”;
2. “Dzīvojamās mājas Alunāna ielā 5 nesošo konstrukciju un fasādes atjaunošana”, iesniedzēja Katrīna Lulle;
3. “Fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “Pipari un Sāls”;
4. “Fasādes un logu slēģu restaurācija ēkai Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “Bangert’s”;
5. “Ēkas jumta nostiprināšana un starpstāvu pārseguma demontāža ēkai Baznīcas ielā 20, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “DIGITAL BROTHERS”;
6. “Koka logu un vēsturisko durvju atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 29, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Vitālijs Svenčs;\
7. “Virspilskunga tiesas nama jumta vidusdaļas seguma atjaunošana Baznīcas ielā 34, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja biedrība “Kūrava”;
8. “Esošo logu nomaiņa Dzirnavu ielā 4-5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Dzidra Kapiņa;
9. “Fasādes atjaunošana ēkai Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze;
10. “Ēdoles pils fasādes atjaunošana Pils ielā 1, Ēdolē, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “ĒDOLES PILS”;
11. “Koka būvdetaļu restaurācija kāpņu telpai Kuldīgā, Jelgavas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;
12. “Ēkas ārdurvju nomaiņa Jelgavas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Indars Lieģis;
13“Jumta un fasādes atjaunošana ēkai Kaļķu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja zs “Pilskalni”;
14. “Skursteņu gala atjaunošana bēniņos un virs jumta (mūrēšana) Kaļķu ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;
15. “Skursteņu galu atjaunošana ēkai Liepājas ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;
16. “Loga nomaiņa Liepājas ielā 11-7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Kristīne Zapacka;
17. “Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana Liepājas ielā 37, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;
18. “Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Raiņa ielā Nr.2 un Nr.4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudze;
19. “Dzīvojamās mājas atjaunošana Raiņa ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “Ziemeļkurzemes MRS”;|
20. “Rendas evaņģēliski luteriskās baznīcas logu restaurācija Baznīcas ielā, Baznīca, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Rendas evaņģēliski luteriskā draudze;
21. “Dzīvojamās mājas un šķūņa atjaunošana Rumbas ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Armands Tomsons;
22. “Dzīvojamās mājas atjaunošana Rumbas ielā 15, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Līga Lagzdiņa;
23. “Dzīvojamās mājas atjaunošana Skolas ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Toms Egle;
24. “Fasādes restaurācija un jumta seguma maiņa ēkai Skrundas ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Jānis Ivanovskis;
25. “Logu nomaiņa Skrundas ielā 16-1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Sandra Leimane;
26. “Skursteņu remonts ēkai Skrundas ielā 16, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Zita Serdante;
27. “Ēkas jumta, fasādes un nesošo konstrukciju atjaunošana ēkai Smilšu ielā 18, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Medicīnas centrs”;
28. “Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana ēkai Upes ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novada”, iesniedzēja Anita Orniņa;
29. “Logu, durvju un ieejas mezgla atjaunošana Ventspils ielā 7-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”; iesniedzēja SIA “Refolio”;
30. “Dzīvojamās ēkas pamatu un sienas glābšanas darbi Ventspils ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novada”, iesniedzēja Kristīne Ionašku.

Kopumā šajā atbalsta programmā, ko pašvaldība īsteno kopš 2014. gada, astoņu gadu laikā īstenoti 137 projekti, pašvaldības līdzfinansējumam sasniedzot gandrīz 798 tūkstošus eiro. Tai skaitā pērn, realizējot 17 vēsturisko ēku atjaunošanu, pašvaldība ēku īpašniekiem izmaksājusi līdzfinansējumu gandrīz 100 tūkstošu eiro apmērā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav