Kuldīgas novadā līdzfinansēs 15 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu

daudz
Foto: Kārlis Komarovskis

2021. gadā Kuldīgas novada pašvaldība konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” ietvaros līdzfinansēs 15 pagalmu labiekārtošanu.

Šogad no desmit iesniegtajiem pieteikumiem atbalstīti deviņi. To īstenošanai nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 60 342,14 EUR apmērā. Savukārt sešiem iepriekšējā gadā iesniegtajiem projektiem pagarināts īstenošanas termiņš.

Pašvaldība līdzfinansēs šādus no jauna iesniegtos projektus:

 • “Labiekārtota laukuma, žoga un vārtu izbūve 1905. gada ielā 19 un 19A, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “Jaunais kurzemnieks”, kopējais līdzfinansējums 5584,70 EUR;
 • “Stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 12, Kuldīgā”, iesniedzējs DZĪKS “Dzintaru12”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Atkritumu urnu nomaiņa Gaismas ielā 2, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “iDeal Serviss”, kopējais līdzfinansējums 491,54 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas auto stāvlaukuma izbūve Gaismas ielā 9, Kuldīgā”, iesniedzējs DZĪKS “Lapegle 4”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Pagalma labiekārtošana Liepājas ielā 19 un 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs SIA “Rožu nami”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma iebrauktuves labiekārtošana lietus ūdens atvade ēkai Pils ielā 6, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 1783,31 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Raiņa ielā 5, Kuldīgā”, iesniedzējs Monta Brēdiķe, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu ieejas mezgla un gājēju celiņa atjaunošana Virkas ielā 22, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 5928,09 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas auto stāvlaukuma izbūve Virkas ielā 29, Kuldīgā”, iesniedzējs DZĪKS “Palejas 1”, kopējais līdzfinansējums 6555,14 EUR.

Savukārt projektu realizēšanas un līdzfinansējuma apgūšanas termiņš līdz 2021. gada 30. novembrim pagarināts šādiem projektiem:

 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Kalna ielā 14, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “Rietumu nafta LV”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Gaismas ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 6249,57 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Smilšu ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 3348,34 EUR;
 • “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pētera ielā 2 un Pētera ielā 2A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 1707,92 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšana un labiekārtošana Kuldīgas novadā” īsteno kopš 2012. gada, lai ar iedzīvotāju iesaistīšanos veicinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu. Kopumā deviņu gadu laikā, kopš pašvaldība rīko šādu projektu konkursu, ar pašvaldības līdzfinansējumu 192 tūkstošu EUR apmērā īstenoti 50 projekti. 2020. gadā tika īstenoti divi pagalmu labiekārtošanas projekti par kopējo summu gandrīz 12 tūkstoši EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav