Līdzfinansēs vēsturisko ēku glābšanu

restauracija
Foto: Ričards Sotaks

Arī 2020. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” atbalstītajiem projektiem.

Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums 2020. gadā ēku glābšanai ir 334,2 tūkstoši eiro. Šogad plānots kopumā atbalstīt 51 projekta īstenošanu:

- 31 no jauna iesniegts projekts, līdzfinansējums 2020. gadā kopumā gandrīz 167,5 tūkstoši eiro (pavisam bija iesniegti 34, bet trīs no tiem neatbilda nolikuma prasībām);

- 20 projekti ar kopējo līdzfinansējuma summu 166,7 tūkstoši eiro, no kuriem 15 projektu īstenošana un finansējuma apgūšana ir aizkavējusies ar iesniedzējiem nesaistītu iemeslu rezultātā, tāpēc pagarināts projekta īstenošanas termiņš un līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2019. uz 2020. gadu, un 5 vairākos gados īstenojami projekti.

2020. gadā apstiprinātie projekti:

 • SIA “Rutkovskis&co” – Dzīvojamās ēkas atjaunošana (jumta, fasādes un būvgaldniecības elementu atjaunošana) 1905. gada ielā 5, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 27 343,46 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “Rutkovskis&co” – dzīvojamās ēkas šķūņa atjaunošana 1905. gada ielā 5, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 20 304,05 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – 1905. gada ielas 17, Kuldīgā jumta nomaiņa, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 12 177,55 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • Klāvs Rozevskis – logu izveide Alunāna ielā 4-4, Kuldīgā, ne vairāk kā 2101 EUR;
 • Laimdota Šnakše – jumta seguma atjaunošana Alunāna ielā 5, Kuldīgā, ne vairāk kā 9943,22 EUR;
 • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Baznīcas iela 7, Kuldīgā ēkas fasādes atjaunošana, ne vairāk kā 2153,83 EUR;
 • SIA “Linde Invest” – ēkas ielas fasādes un jumta atjaunošana – rekonstrukcija ar jumta nesošo konstrukciju nomaiņu, pastiprināšanu un pārbūvi Baznīcas ielā 13, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 30 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “Bangert’s” – jumta seguma un nesošo konstrukciju atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 19 302,65 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • Igors Verners – vēsturisko durvju atjaunošana ar slēģiem un uzjumteni Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, ne vairāk kā 3060,81 EUR;
 • Antoņina Valeiņa un Andrejs Jefimovs – ēkas fasādes un jumta atjaunošana Baznīcas ielā 25, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 827,84 EUR, t.sk, ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “Vāverīte” – jumta un fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 32, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 8462,96 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze – fasādes atjaunošana ēkai Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Kuldīgas Sv. Annas baznīcas centrālo ārdurvju un ziemeļu puses ārējo sāndurvju restaurācija Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā, ne vairāk kā 4674,72 EUR;
 • SIA “Genus” – dzīvojamās mājas atjaunošana Jelgavas ielā 24A, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 20 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – koka kāpņu izgatavošana un montāža Jelgavas ielā 29, Kuldīgā, ne vairāk kā 1167,20 EUR;
 • SIA “Baltic Forest Trading” – Kabiles muižas kungu mājas ziemeļu un rietumu fasāžu pamatu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Kalna iela 17, Kuldīgā skursteņu pārbūve un jumta remonts, ne vairāk kā 4327,28 EUR;
 • SIA “Grete” – ēkas pirmā stāva fasādes atjaunošana, sānu un aizmugures fasādes logu nomaiņa saskaņā ar vecā loga paraugu Liepājas ielā 11, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 583,92 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – jumta atjaunošana Liepājas ielā 25, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000  EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “IDM Estate” – jaunu logu izgatavošana pēc vēsturisko logu parauga Liepājas ielā 25-3, Kuldīgā, ne vairāk kā 5000 EUR;
 • Maija Mitrevica – dienvidu sienas atjaunošana Liepājas ielā 30, Kuldīgā, ne vairāk kā 6000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “JC grupa” – logu un durvju atjaunošana Liepājas ielā 32-2, Kuldīgā, ne vairāk kā 2475,70 EUR;
 • SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – fasādes atjaunošana ēkai Liepājas ielā 38, Kuldīgā”, ne vairāk kā 5000 EUR;
 • Biedrība “Padures Muiža” – ieejas frontona, kolonu remonts un kolonnu bāzes atjaunošana “Pils”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, ne vairāk kā 4140 EUR;
 • Jana Ozoliņa – logu nomaiņa Pētera ielā 3-1, Kuldīgā, ne vairāk kā 1831,08 EUR;
 • Gunta Zemke – fasādes vienkāršota atjaunošana Putnu ielā 3, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 198,84 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • Jānis Ivanovskis – fasādes restaurācija Skrundas ielā 10, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 9995 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
 • SIA “Zipline” – ēkas atjaunošana Torņa ielā 6, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 30 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;
 • Kristīne Ionašku – logu izgatavošana un nomaiņa Ventspils ielā 10-4, Kuldīgā, ne vairāk kā 2320,09 EUR;
 • Sanita Giptere – Ventspils ielas 10 dzīvokļa Nr. 6, Kuldīgā, jaunu logu izgatavošana, ne vairāk kā 3329,36 EUR;
 • SIA “Linde Invest” – Virkas muižas galvenās fasādes (ieejas plaknes) atjaunošana un terases vitrīnu izgatavošana, montāža pēc vēsturiskā parauga, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav