Aicina pieteikties finansējumam sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

sports
Publicitātes foto.

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2020. gadā sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam.

Uz atbalstu var pretendēt Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējuši sportisti un Biedrību un nodibinājumu reģistrā  reģistrētie Kuldīgas novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus Kuldīgas novada teritorijā.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot novadu Latvijā un pasaulē.

Kuldīgas novada Sporta komisijai adresēti pieteikumi līdz 2020. gada 10. janvāra plkst. 16.00 jāiesniedz Domē, Baznīcas 1, Kuldīgā. Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā un zemāk rakstā. Pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukāt no pašvaldības mājaslapas. 

KONKURSA NOLIKUMS

Pieteikumu anketa nr.1 - sporta pasākumiem un sacensībām

Pieteikumu anketa nr.2 - sporta biedrībām, klubiem

Pieteikumu anketa nr.3 - sportistam

ATSKAITE par Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu un sasniegto rezultātu sportā

 

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES