Līdzfinansēs vēsturisko ēku glābšanu un daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu

vecpilseta
Foto: Ieva Benefelde

Arī 2019. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursos “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” un “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” atbalstītajiem projektiem.

Glābšanas programmā – 45 projekti

2018. gadā projektu pieteicējiem ar pašvaldības atbalstu izdevās īstenot 17 no pieteiktajiem vēsturisko ēku glābšanas projektiem. Ar daļu no īstenotajiem projektiem piedāvājam iepazīties, apskatot attēlus.

Šogad plānots kopumā īstenot 45 projektus. Iecerēts īstenot 27 no jauna iesniegtos projektus (pavisam bija iesniegti 30, bet trīs no tiem neatbilda nolikuma prasībām), 3 projektus, kuriem noslēgta vienošanās par to īstenošanu vairākos gados un kuru īstenošana norisināsies otro gadu, kā arī 15 projektus, kurosdarbs pērn uzsākts, bet, tā kā dažādu iemeslu dēļ projektu pieteicējiem nav izdevies projektus pabeigt, saņemta konkursa komisijas atļauja projektus pabeigt līdz 2019. gada 30. novembrim. Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā ēku glābšanai ir EUR 324 909,17.

Šogad iecerēts īstenot šādus projektus:

 • SIA “Jaunais Kurzemnieks” – jumta seguma atjaunošanas darbi 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR;
 • Zigurds Rožkalns – jumta un ēkas fasādes elementu restaurācija un konservācija Baložu ielā 8, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • ZS “Pilskalni” – jumta atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 14, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Igors Verners – logu atjaunošana un nomaiņa, slēģu izgatavošana ēkai Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR;
 • SIA “VĀVERĪTE” – jumta atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 32a, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 6 618,90 EUR;
 • Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze – jumta atjaunošana ēkai Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “RG CENTRS” – fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 36, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 4 900 EUR;
 • Sigo Apkalns – verandas atjaunošana un restaurācija ēkai Dzirnavu ielā 10, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 7 281,76 EUR;
 • Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Kuldīgas Sv. Annas baznīcas sakristejas logu un ārdurvju restaurācija Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR;
 • Gaitis Grasmanis – Laše – pamatu restaurācijas darbi Jelgavas ielā 11, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Baltic Forest Trading” – Kabiles muižas kungu mājas dienvidu un austrumu fasāžu pamatu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija Kabiles pagastā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Rietumu nafta LV” – dzīvojamās mājas Kalna ielā 14, Kuldīgā pamatu un pagrabstāva nesošo konstrukciju saglabāšana un atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Rietumu nafta LV” –klēts pamatu atjaunošana Kalna ielā 14, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas galvenās fasādes durvju izgatavošana Kalna ielā 17, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1 001,28 EUR;
 • Guna Bergmane – Kalna ielas 20 ēkas sienu saglābšana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Biruta Mētele –jumta un fasādes atjaunošana ēkai Kaļķu ielā 1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Dāvids Grāveris – ēkas Kaļķu ielā 6, Kuldīgā atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma fasādes jumta seguma atjaunošana Liepājas ielā 1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 8 226,10 EUR;
 • Aldris Zalkovskis – Liepājas ielas 9 ēkas būvgaldniecības, fasādes, jumta un nesošo konstrukciju atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – jumta un fasādes atjaunošana un starpēku vārtu izbūve ēkai Liepājas ielā 38, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR;
 • Agrita Staško – logu maiņa Liepājas ielā 43/1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1 556,66 EUR;
 • Biedrības “Padures muiža”– Padures muižas mansarda stāva pārseguma sijas protezēšana – laidienā, bez balsta vietām, pašvaldības līdzfinansējums 1 439,80 EUR;
 • Aija Eņģele – logu nomaiņa Pētera ielā 2 – 8, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1 155,93 EUR;
 • Jānis Balodis un Anita Balode – logu nomaiņa Pētera ielā 3-2, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1 410,64 EUR;
 • SIA “Genus” –Raiņa ielas 19 ēkas vēsturiski arhitektoniskā atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “LINDE INVEST” – ēkas fasādes un jumta atjaunošana Ventspils ielā 17, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 4 404,07 EUR;
 • SIA “LINDE INVEST” – nedzīvojamās ēkas vēsturiskās verandas izbūve Virkas ielā 27, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums5 000 EUR.
 • Vents Rudovskis – dzīvojamās mājas restaurācija/atjaunošana Rumbas ielā 7, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā 10 000 EUR;
 • SIA “LINDE INVEST” – dzīvojamās ēkas atjaunošana (ēkas nesošo konstrukciju stiprināšana, jumta un fasādes atjaunošana, durvju restaurācija) Ventspils ielā 17, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā 5000 EUR;
 • SIA “LINDE INVEST” – dzīvojamās ēkas atjaunošana (jumta, starpstāvu pārsedžu nesošo konstrukciju, nesošo sienu, jumta seguma, fasādes un fasādes būvgaldniecības elementu atjaunošana) Ventspils ielā 2, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā 10 000 EUR. 
 • Ilmārs Rutkovskis – dzīvojamās ēka ar šķūni jumta atjaunošana 1905.gada ielā 5, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Rendas Evaņģēliski luteriskā draudze – Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukciju atjaunošana Baznīcas ielā 1, Rendā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Aija Asne – logu nomaiņa Baznīcas ielā 27 – 6, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1196,57 EUR;
 • Māris Lapsiņš – ēkas Jelgavas ielā 24A atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas vārti” – ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā jumta seguma maiņa un konstrukciju labošanas darbi, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR;
 • SIA “LINDE INVEST” – jumta konstrukciju pastiprināšana un seguma nomaiņa ēkai Smilšu ielā 16, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – mājas Kalna ielā 2, Kuldīgā fasādes remonts, pašvaldības līdzfinansējums 3 945,15 EUR;
 • Biedrība “Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava” – virspilskunga tiesas nama jumta restaurācija Baznīcas ielā 34, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 10 000 EUR;
 • Ilma Aida Boka – jumta seguma atjaunošana Liepājas ielā 41, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR.

Sakārtos 11 pagalmus

2018. gadā īstenoti trīs pagalmu labiekārtošanas projekti. Šogad no 11 iesniegajiem pieteikumiem atbalstīti astoņi, bet četriem iepriekšējā gadā iesāktajiem projektiem pagarināts īstenošanas termiņš. Kopumā pašvaldības līdzfinansējums 2019. gadā pagalmu labiekārtošanai pieprasīts 53 998,61 EUR.

Šogad plānots īstenot šādus projektus:

 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – iebrauktuves izveide Alunāna ielā 4, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 3 182,44 EUR;
 • ZS “Pilskalni” – teritorijas labiekārtošana/ žoga būvniecība zemes īpašumā “Ābeļkalni”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, pašvaldības līdzfinansējums 6 610,34 EUR;
 • Zigurds Rožkalns – labiekārtošanas darbi Baložu ielā 8, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR;
 • Inita Šmite – Jelgavas ielas 38a žogs ar vārtiem, pašvaldības līdzfinansējums 1 787,98 EUR;
 • SIA “Rietumu nafta LV” – Alekšupītes krasta atbalsta mūra atjaunošana Kalna ielā 14, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – žoga izbūve Liepājas ielā 1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 2 025,14 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma labiekārtošana Maņģenes ielā 6, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR;
 • DZĪKS “Mucenieku nams 30” – DZĪKS Mucenieku nams 30 iebrauktuves un stāvlaukuma labiekārtošana, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR.
 • Dāvids Grāveris – Kalna ielas 20 pagalma seguma sakārtošana, pašvaldības līdzfinansējums 1 250,00 EUR;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Maņģenes 10", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pagalma labiekārtošana”, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR);
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – dārza aprīkojuma izgatavošana un montāža Liepājas ielā 8, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 4 142,71 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Ilze

  Sveiki.. ka tas notiek? Ja man tagad maju gribas restauret vai salabot es vienkarsi eju un rakstu iesniegumu lai man pieškir naudu? Vai ka ? Man teica ka 50% man esot jadabu bet kur lai tadu naudu nem ??

  15.02.2019 19:19:19