Piešķir līdzfinansējumu visiem iesniegtajiem pagalmu labiekārtošanas projektiem

Foto: Eduards Dambergs

Ceturtdien, 22. decembrī Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu visu pašvaldības rīkotajā konkursā Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” pieteikto projektu īstenošanai.

Kopumā 2017. gada konkursam tika pieteikti 4 projekti. Konkursa komisija, izvērtējot pieteikumus, ieteica atbalstīt visus no tiem. Lai īstenotu visus projektus, pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu EUR 18 722,04 apmērā. Līdz ar to ar pašvaldības atbalstu sakārtos trīs pagalmus Kuldīgā – Gaismas ielā 4, Piltenes ielā 4 un Mālu ielā 20, kā arī vienu pagalmu Kuldīgas novada Rumbas pagasta Ventas ciemā, Abavas ielā 5.

Konkursa ietvaros Kuldīgas novada pašvaldība varēja piešķirt līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, kas paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, komunikāciju vai elementu izvietošanai, tai skaitā nepieciešamā projektēšana, saskaņā ar iesniegto konkursa projektu, bet ne vairāk kā 7000 EUR viena konkursa projekta realizēšanai. Konkursa pieteikumi bija jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss tiek rīkots kopš 2012. gada, lai veicinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību visā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav