Īsteno konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Foto: Eduards Dambergs

Kuldīgas novada pašvaldība arī 2016. gadā īstenos projektu konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”, lai veicinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību visā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Konkursa rīkošanai 2016. gadā no pašvaldības pamatbudžeta paredzēts finansējums 20 tūkstošu eiro apmērā.

Pieteikumus konkursam pieņems no 2016. gada 8. februāra līdz 8. martam. Pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.  

Konkurss ir atklāts. Pieteikumus konkursam var iesniegt Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai apsaimniekotājs vai privātmājas (ģimeņu mājas) īpašnieks. Konkursa objekts var būt īpašumā esoša teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai pašvaldības teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kura nodota apsaimniekošanā, vai pašvaldības teritorija ap ģimeņu māju apbūves gabaliem, kuri pieguļ teritorijām, kurā iepriekšējo piecu gadu periodā veikti ES finansēti ielu tīklu rekonstrukciju projekti, neatkarīgi no teritorijas platības un kura atrodas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, un kurā paredzēts izbūvēt vai uzlabot to esošo stāvokli bērnu rotaļu laukumam, atpūtas vietai vai zonai, gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumiem atbilstoši iecerētajai izmantošanai un vides kontekstam, kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai, inženiertehniskajām komunikācijām (apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus ūdens novadīšana u.c.), kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai, arhitektūras mazajām formām, atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam, vai jaunu apstādījumu izveidei saskaņā ar esošajiem stādījumiem.

Kuldīgas novada pašvaldība atbalstītajiem projektiem piešķirs līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 7000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.  Līdzvērtīga summa jāiegulda arī projekta iesniedzējiem. Pašvaldības atbalstītie labiekārtošanas darbu projekti iesniedzējiem būs pilnībā jāīsteno līdz 2016. gada 30. novembrim.

Konkursam iesniegtos pieteikumus izvērtēs ar Domes lēmumu apstiprināta konkursa komisija, ko vadīs Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Viktors Gotfridsons. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt konsultantus – arhitektus, māksliniekus un /vai citus speciālistus, kuri pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar padomdevēja tiesībām.

Šādu konkursu Kuldīgas novada pašvaldība rīkos jau piekto gadu. Aizvadīto četru gadu laikā īstenoti 34 projekti. Pašvaldība to īstenošanā kopumā četros gados ieguldījusi gandrīz 104 tūkstošus eiro, līdzvērtīgu summu ieguldījuši arī iedzīvotāji.

Vairāk informācijas: Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciāliste Elīna Zīle, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis: 63322564.

Konkursa nolikums

Nolikuma 1. pielikums

Konkursa pieteikums