Konkurss līdzfinansējuma saņemšanai sporta aktivitātēm

Kuldīgas novada Dome izsludina konkursu sporta klubiem un komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanu 2016. gadā.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizē novadu Latvijā un pasaulē.

Ar konkursa nolikumu Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā.

Pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 1, Kuldīga) līdz 2016. gada 12. janvāra plkst. 18.00. Pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista, kā arī izdrukājot no Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapas internetā.

Nolikums

Pieteikumu anketas:

Sporta pasākumiem, sacensībām (Anketa Nr. 1)

Individuālajiem sportistiem (Anketa Nr. 2)

Sporta spēļu komandām (Anketa Nr. 3)

Sporta klubiem, biedrībām (Anketa Nr. 4)

Atskaite

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav