Noskaidroti skaistākie Kuldīgas dārzi un sakoptākās teritorijas 2015. gadā

Foto: Ieva Benefelde

Sestdien, 5. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgū tika sumināti skaistāko Kuldīgas dārzu un sakoptāko teritoriju īpašnieki. Ikgadējais konkurss „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2015” norisinājās no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Nominācijā “Ģimeņu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” 1. vietu ieguva Janušu ģimenes īpašums Ventspils ielā 59. 2. vietu konkursa komisija piešķīra diviem īpašumiem – Rožu ģimenes īpašumam Dzelzceļa ielā 7 un Dzintras Kānes dārzam Vienības ielā 7-2. Savukārt 3. vietā ierindojās Andreja Gustovska īpašumā Vidus ielā 52.

Nominācijā “Daudzdzīvokļu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” žūrija, piešķirot 1. vietu, atzinīgi novērtēja Veltas Pūpolas iekoptos apstādījumus pie daudzdzīvokļu mājas Rātskunga ielā 2. 2. vietu ieguva māja Liepājas ielā 26a, kur apstādījumus kopj Gunta Pētersone, bet 3. vietā ierindojās īpašums Dzirnavu ielā 10, kur dārzu iekārtojusi Ineses Jerumanes ģimene.

Savukārt starp uzņēmumiem un ražošanas teritorijām par labāko šogad atzina Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās draudzes dārzu Dzirnavu ielā 12. 2. vietu konkursa komisija piešķīra viesnīcai “Metropole” Baznīcas ielā 11, bet 3. vieta piešķirta diviem īpašumiem – Kuldīgas kultūras biedrībai “Līvija” Mucenieku ielā 19 un restorānam “Bangerts” Pils ielā 1.

Visbeidzot, starp Kuldīgas gaisa dārziem visaugstāk konkursa komisija novērtēja gaisa dārzu Ēdoles ielā 23 (īpašnieks Vilnis Briekmanis). 2. vieta piešķirta Maslabojevu ģimenes īpašumam Parka ielā 14, bet 3. vieta – Maijas Mitrevicas gaisa dārzam Liepājas ielā 30 – 6.

Pārsteiguma balva, izlozējot uzvarētāju no iesūtītajām pieteikuma anketām, piešķirta Krūmiņu ģimenei.

Konkursa mērķis bija sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā. Konkursā varēja piedalīties Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Konkursā vērtēja galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija vērtēja tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskatu, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

Nominācijās “Skaistākais Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms” un “Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 1.vietas īpašnieki saņēma atzinības zīmi un naudas balvu 150 EUR, 2. vietas īpašnieki – atzinības rakstu un naudas balvu 100 EUR, bet 3. vieta – atzinības rakstu un naudas balvu 75 EUR. Savukārt nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs” uzvarētājiem piešķīra naudas balvas un atzinības rakstus: 1. vieta – 75 EUR; 2. vieta – 50 EUR; 3. vieta – 30 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Astrīda

    Trakā dovkante no azenpoth arī te tikusi, lūdzu aizej pie ārsta!

    07.10.2015 15:15:57
  • DNS

    Bet Aizputes seniori, kad lūdza domes izpilddirektorei apzaļumot pilsētu, dabūja iet pie priekšnieka uz kafiju par mutes palaišanu ...

    06.10.2015 10:10:44