Karoga izkāršanas datumi

Likumā „Par Latvijas valsts karogu” ir noteikts, ka šogad Latvijas valsts karogs ir jāizkar obligāti visiem dzīvojamo, biroju, rūpniecības un citu ēku īpašniekiem šādās dienās:
 

Datums

Noformējums

Nosaukums

Apraksts

25.03.

Sēru

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem

01.05.

Svētku

Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

1886. gada 1. maijā notika vispārējais streiks ASV. Streika laikā Čikāgā tika apšaudīta strādnieku demonstrācija

04.05.

Svētku

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu

14.06.

Sēru

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS iekšzemes apgabaliem

17.06.

Sēru

Latvijas Republikas okupācijas diena

1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja PSRS karaspēks

04.07.

Sēru

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

1941. gada 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas ebreju sinagoga Gogoļa ielā kopā ar tajā ieslodzītajiem cilvēkiem

21.08.

Svētku

Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas gadadiena

Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” un līdz ar to beidzās 1990. gada 4. maijā pieņemtajā deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” noteiktais pārejas periods valstiskās neatkarības atjaunošanā.

11.11.

Svētku

Lāčplēša diena

1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu.

18.11.

Svētku

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padomes sēdē tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts.

Decembra pirmā svētdiena

Sēru

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 40.

< SKATĪT AKTUALITĀTES