Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod

...

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” piedāvā

...

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7 un Nr.8

...

SIA „Kuldīgas slimnīca” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu –

...

Atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Lācītis”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas

...

2014. gada 30. septembrī plkst. 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā

...

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod

...