Pašvaldības nomātie īpašumi

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 18.punktu publicē informāciju par Kuldīgas novada pašvaldības nomātajiem nekustamajiem īpašumiem no privātpersonas vai kapitālsabiedrības.

NOMĀTO ĪPAŠUMU SARAKSTS