Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un līgumiem ar apbūves tiesībām

Kuldīgas novada pašvaldības saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 47., 57. un 108. punktu publicē informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un līgumiem ar apbūves tiesībām.

Kuldīgas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi un līgumi par apbūves tiesībām