Apsaimniekojamās teritorijas zāles pļaušanai un zemes apstrādei

Teritorijas, kuras uz laiku var nodot apsaimniekošanā zālāja pļaušanai un zemes apstrādei

Ar Kuldīgas novada Domes 27.10.2016. lēmumu /prot.Nr.14.,p.27./ „Par teritorijām Kuldīgas pilsētā, kas nododamas apsaimniekošanā” nolēma apstiprināt 8 (astoņas) teritorijas, kuras uz laiku var nodot apsaimniekošanā zālāja pļaušanai un zemes apstrādei:

1. Planīcas iela 55F, Kuldīga, Kuldīgas novads

Noteikta kārtība, kādā piešķirami zemesgabali apsaimniekošanai:

  • interesenti iesniedz iesniegumu par piedāvātajiem zemesgabaliem;
  • nekustamo īpašumu nodaļa sagatavo lēmumprojektu uz tuvāko komisiju vai domes sēdi;
  • slēdz apsaimniekošanas līgumu.

Ja zemesgabali ir nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, iznomāt vai paredzēts atsavināt, apsaimniekošanas līgums var tikt pārtraukts, brīdinot par to apsaimniekotāju 3 mēnešus iepriekš.

< SKATĪT AKTUALITĀTES