Vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības Būvinspekcijas nodaļa, apsekojot vidi degradējošās, sagruvušās vai cilvēku drošību apdraudošās būves, ir sastādījusi sarakstu. Šo sarakstu pirms apstiprināšanas Domē ir saskaņojusi Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija.

Būvju saraksts Kuldīgas pilsētā

Būvju saraksts Kuldīgas novadā