Būvniecība

Vēlies uzsākt būvniecību?

 

Būvvaldes iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās 15.00 - 18.00;
  • ceturtdienās 9.00 - 12.00.

Kontaktinformācija

Izsniegtās būvatļaujas

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 
 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES