Darba samaksas sadalījums pa amatu grupām

Kuldīgas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmēra sadalījums pa amatu grupām

Informācija tiek publicēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 ”Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Kuldīgas novada pašvaldības darbinieku amati tiek klasificēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu. Darbinieka konkrēto mēnešalgas lielumu nosaka izpilddirektors, iekļaujoties amatu klasifikācijas kopsavilkumā noteiktajās mēnešalgas likmēs un ņemot vērā darbinieka ikgadējās vērtēšanas rezultātus.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām uz 01.07.2016. (bruto, EUR).

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES