Kuldīgas novada Kurmāles pagastā uzlabo “Centra ceļu”

vilgale, kurmales pagasts
Foto: Dace Gūtmane

Kuldīgas novada pašvaldība aprīļa sākumā uzsākusi “Centra ceļa” pārbūvi Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgālē.

Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane stāsta, ka šī projekta realizācijā lielākie ieguvēji būs uzņēmēji, kuriem teritorijas apkārtnē atrodas noliktavas: “Šogad šis ir viens no lielākajiem pagastā realizētajiem projektiem. Darbi rit strauji uz priekšu, un lielākie ieguvēji būs uzņēmēji.”

Pārbūvējot grants ceļu un nobrauktuves, pastiprinās brauktuves konstrukciju, raks sāngrāvjus, attīrīs ceļa malas no kokiem un krūmiem un izbūvēs jaunas caurtekas. Būvdarbus veic kompānija SIA “A-Land”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr.19-02-A00702-000081 “Pašvaldības autoceļa “Centra ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā”  ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 42 340,22 EUR, tostarp 28 750,64 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums, bet 13 589,58 EUR – pašvaldības līdzfinansējums.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav