Vārmē diskutē par pagasta ceļiem un pasākumiem

varmes pagasta sapulce
Foto: Ričards Sotaks

5. martā notika iedzīvotāju sapulce Vārmes pagastā. To iesāka novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, izklāstot iedzīvotājiem par budžeta izpildi, par jaunieviesto jaundzimušo pabalstu novadā, pagājušogad notikušo un šogad plānoto.

Pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka izteica, cik svarīgas ir iedzīvotāju sapulces kopumā: “Tās galvenās lietas, kas ir nepieciešamas mūsu pagastos ikvienam, faktiski vienmēr izriet no tā, ko jūs pastāstāt mums sapulču laikā.” Viņa aicināja izteikt svarīgākās lietas, kas varētu kalpot par mērķiem nākamajiem gadiem. A. Buka uzsvēra, cik svarīga ir Vārmes pamatskola: “Mums šeit ir ļoti spēcīga skola, es gribētu teikt, ka viena no spēcīgākajām novadā, mēs un jūs skolu turam ļoti augstā godā.”

Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja Lelde Ose izstāstīja par pērn paveikto un šogad plānoto. “Šogad mūsu ceļiem tika piešķirti papildu līdzekļi, un mūsu pagastam tie būtu 12 tūkstoši eiro. Sākumā tika plānots naudu ieguldīt citā ceļā, bet pēc pēdējās ceļu greiderēšanas tika saprasts, ka šie plāni ir jāmaina, un mēs šo naudiņu ieguldīsim autoceļā Krodziņi–Zīlītes, no Zābaku–Veiķenieku ceļgala uz priekšu,” stāstīja L. Ose.

Šogad Vārmē uzstādīs pirmās novērošanas kameras, tās novietojot brīvdabas estrādē “Liepu birzs”. “Šis ieguldījums ir saistīts ar problēmām, kuras patiesībā mūsu estrādē pēdējos gados tiek novērotas aizvien vairāk. Daži cilvēki nesaprot, ka īpašums ir jātaupa, ja vēl tas ir visu mūsu kopīgais,” sacīja L. Ose. Pēnr pavasarī estrādē bija ļoti lieli vandāļu postījumi, tāpēc nākamajos gados ir doma plānveidīgi uzstādīt kameras arī citos objektos. Šogad pagastam piešķirti līdzekļi arī Spāru kapu žogam un iepriekšējā iedzīvotāju sapulcē ierosinātajai centra dīķa grunts tīrīšanai. Vēl viena problēma, kas skarta pērnajā sapulcē, bija esošā autobusa pietura, kas ir avārijas stāvoklī. Šo jautājumu risina, bet ir radušās nelielas aizķeršanās ar dokumentiem – pietura pieder AS “Latvijas Valsts ceļi”, nav arī atrodama tās dokumentācija. Pašlaik tiek meklēts variants pieturas pārņemšanai pašvaldības īpašumā, lai varētu to remontēt. A. Buka skaidroja, ka daudzviet pagastu centros ir radušās līdzīgas situācijas – pieturas pieder AS “Latvijas Valsts ceļi”, kas tās neuztur, bet pašvaldība savu naudu tur ieguldīt nedrīkst.

Vēl sapulcē apsprieda pagājušā gada anketēšanas rezultātus par kultūras darbu pagastā. Kopumā aizpildītas 50 anketas, izcelti tādi pasākumi kā “Mana ģitārspēle vasarai”, gadatirgus, torņu sasaukšanās, estrādes atklāšanas pasākums un, protams, arī zaļumballes. Augsti novērtēts arī amatierteātra “Es un tu” sniegums. Kā jaunievedumu iedzīvotāji vēlējās izveidot pasākumu “Pavasara tirdziņš”, izskanējusi arī ideja par lietotu, vairs nevajadzīgu lietu tirgošanu.

Klātesošie tika informēti par Vārmes ērberģi jeb muižas klēti. Nodibināta biedrība “Vārmes klēts”, kurā piedalās 18 vārmenieki. Rīkotas talkas, interesentiem sakopjot teritoriju un ēku, taču īpaši liels paldies tika teikts tiem saimniekiem, kuri iesaistījās ar savu tehniku, jo dažkārt ar lāpstu un grābekli ir krietni par maz. Biedrība ir saņēmusi atbalstu 1500 eiro apmērā, kas ļaus segt izmaksas saistībā ar ēkas vēsturisko un zinātnisko izpēti.

Neiztika bez jautājumiem par ceļiem. Tika jautāts par ceļa remontiem mazākas nozīmes jeb C klases ceļos. Pagastam iedalītos papildu līdzekļus vispirms lietos A klases ceļiem, un pagaidām neko vairāk par greiderēšanu solīt nevar. Vēl pašvaldībai ir iespējams mazākus ceļu posmus nodot apsaimniekošanā saimniekiem, kuri attiecīgi spētu uzturēt ceļu paši saviem spēkiem, saņemot par to arī konkrētu naudas summu – tādu pašu, kā saņem pašvaldība ceļu uzturēšanai. Sapulcē apsprieda situācijas, kas rodas mežizstrādātāju nekaunības dēļ – viņi ar savu tehniku bojā vai bloķē pagasta ceļus – ja ko tādu novēro, nekavējoties jāsazinās ar pašvaldības policiju vai jāvēršas pie pagasta pārvaldes vadītājas. Tika jautāts arī par saimnieciskajiem darbiem pagastā, piemēram, par “Aizupītes” tiltiņa labošanas darbiem. Tiltiņu labo katru gadu, šogad to ieplānots darīt pavasarī. Tika jautāts arī, vai metāla konstrukcijas rīkus sporta laukumā varētu nokrāsot vai citādāk atjaunot. “Jā, to mēs varētu izdarīt. Bija ieplānots lielāks projekts ar visa seguma maiņu, bet tur būtu nepieciešams būvprojekts,” sacīja pagasta sporta darba organizatore Ilze Druvaskalna. 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav