Rendā uzsākta Centra dīķa tīrīšana

rendas dikis
Foto: Kristīne Kuzmina

Rendas pagastā oktobra beigās uzsākta Centra dīķa tīrīšana, kas tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciālās attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Kā min Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina, Centra dīķis ir viena no pagasta vizītkartēm. Gada sākumā tā sakopšanu pārvalde izvirzīja kā vienu no galvenajām prioritātēm.

Pašlaik ar ekskavatoru izņem visas niedres un apaugumus, padziļina dīķi un atjauno tā robežkontūras. Projekta ietvaros plānota ne tikai dīķa tīrīšana, bet arī tā apkārtnes labiekārtošana un kopējā ainaviskā uzlabošana. Paredzams, ka izbruģēs celiņu, izvietos soliņus un izveidos vietu velosipēdu novietošanai. Īstenojot projektu, Renda iegūs sakārtotu brīvā laika pavadīšanas vietu. Dīķa apkārtnē varēs, piemēram, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus. Siltajā laikā rendenieki un pagasta viesi varēs dīķa tuvumā rīkot piknikus. 

Kopējais projekta finansējums ir gandrīz 38 tūkstoši eiro. 33 tūkstošus eiro nodrošinās Eiropas Savienība, bet pieci tūkstoši eiro būs pašvaldības līdzfinansējums.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav