Darbīga vasara novada pagastos

pagasti
Foto: Anda Upleja

Kuldīgas novada pagastos bijusi ražīga vasara. Vairākos no tiem paveikti nozīmīgi darbi, lai uzlabotu infrastruktūru un iedzīvotājiem radītu patīkamākus dzīves apstākļus.

Ēdolē tika noslēgts līgums ar SIA “Intersports” par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu pie kultūras nama, papildinot to ar āra trenažieru un bērnu rotaļu laukuma elementiem. Tika uzstādīti trīs brīvdabas trenažieri, sporta vingrošanas komplekss, bērnu karuselis un atsperu šūpoles par kopējo summu 5241 EUR bez PVN. Laukums tika atklāts 17. augustā, kad pie kultūras nama Ēdolē norisinājās Olu festivāls - ģimeņu diena. Tajā apmeklētāji tika priecēti ar piepūšamajām un ūdens atrakcijām, ielu vingrotāju uzstāšanos, pašdarbnieku koncertu, tirdziņu, dažādām radošām darbnīcām, nakts orientēšanos “Ēdol` skrien ol`” un kopīgu zupas vārīšanu.


Īvandes Dzirnavu dīķa peldvietā uzstādīta jauna laipa, kas balstās uz pontoniem. Konstrukcija nostiprināta metāla rāmjos. Laipa ir elastīga, tā ūdenī nedaudz šūpojas. Tas nodrošinās tai ilgāku mūžu, jo laipa sekos līdzi ūdens līmenim ezerā, un ziemā ledus to nebojās. Laipas izgatavošana izmaksāja 3647 EUR bez PVN. Darbu paveica firma SIA “Rubiki” no Daugavpils. Uzņēmums laipai divus gadus garantē bezmaksas uzraudzību un remontu, ja tāds būtu nepieciešams. Vasaras sākumā peldvietā izbūvētas arī jaunas, pamatīgas nogāzes kāpnes, atjaunota pārģērbšanās vieta, soliņi un galds. Šos darbus paveica amatnieks Armands Pļaviņš no Ēdoles. Kopējās izmaksas 1500 EUR. Tāpat pludmalē papildinātas smiltis.

Rumbas pagasta Ventas ciemā divkāršā virsmas apstrāde veikta Rudupes ielai (357 m2) un Klusajai ielai (342 m2). Darbus veica SIA “Saldus ceļinieks”. Kopējās izmaksas bez PVN ir 4676,35 EUR.  

Laidos tika demontētas Laidu skolas kāpnes parka pusē. Tagad siena apmesta, nolīdzināta, nokrāsota un uzlikts skārda rāmis. Aizvesti būvgruži. Darbus veica SIA “AB būvniecība”. Kopējās izmaksas bez PVN sastādīja 8280,99 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Sakura

    Salīdzinot ar miljoniem Kuldīgā, pagastos tiek iemestas kapēkas

    20.08.2019 9:09:25