Gudeniekos uzsākta ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos

baltic oil

No 1. jūlija astoņos dažādos nekustamajos īpašumos Gudeniekos kompānija “Baltic Oil Management” uzsākusi ogļūdeņražu ieguvi komerciālos nolūkos – uzņēmums ieguvis Ekonomikas ministrijas, Vides pārraudzības valsts biroja, Liepājas reģionālās vides pārvaldes un Kuldīgas novada pašvaldības atzinumus, lai uzsāktu darbus. Vienošanās ar pašvaldība paredz, ka uzņēmums pašvaldības kontā reizi ceturksnī ieskaitīs naftas ieguves maksājumu piecu procentu apmērā no iegūtās naftas daudzuma.

Pašvaldība ar kompāniju noslēgusi līgumu līdz 2024. gada 30. jūnijam, savukārt naftas ieguves licence izsniegta līdz 2036. gada 30. jūnijam.

Jau 2008. gadā tika uzsākts ogļūdeņražu eksperimentālās ieguves process Gudenieku pagastā. Šo gadu laikā tika rīkotas vairākas sabiedriskās apspriešanas, kurās no iedzīvotājiem izskanēja bažas par naftas ieguves ietekmi uz vidi. Procesa laikā piesaistīti pat ārvalstu eksperti, lai iegūtu atzinumu par biotopu, putnu un zīdītāju sugu izpēti Gudeniekos. Tāpat daudzu gadu garumā problemātiska bijusi ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos licences iegūšana, jo kopš 2012. gada norisinājās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, ko 2019. gadā izdevies noslēgt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav