Snēpeles iedzīvotāju sapulcē pārrunā centra labiekārtošanu, graustu sakārtošanu un citus jautājumus

snepele

17. aprīlī Snēpeles pagasta pārvaldē norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce. Tajā vietējiem bija iespēja uzzināt par jaunāko, kā arī diskutēt ar pašvaldības un pagasta pārvaldes darbiniekiem. Sapulcē piedalījās pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Klāvs Svilpe, jurists Uģis Gauja, SIA “Kuldīgas Komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis, Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava, kultūras darbiniece Raimonda Vilmane un sociālā darbiniece Ārija Brūdere.

A. Bulava iedzīvotājus informēja par padarīto pagājušajā gadā, uzsverot, ka daudz darīts muižas sakārtošanā. Salaboti ēku un telpu griesti, kā arī divās telpās nokrāsotas sienas. Muižas ēkas jumtam atjaunota notekreņu sistēma, kas pasargās ēkas fasādi no drupšanas. Ceļā Snēpele – Lonas 4,4 kilometru garumā noņemts apaugums. Iesniegts LEADER projekta pieteikums, lai labiekārtotu un sakārtotu peldvietu un rotaļu laukumu Snēpeles centrā. Savukārt A. Buka iedzīvotājiem pastāstīja par darbu, kas tiek veikts, lai veiksmīgāk noritētu bērnu pārvadāšana uz Kuldīgas skolām, ar mācību iestādēm saskaņojot stundu laikus.

Kultūras darbiniece R. Vilmane sacīja, ka vasarā gaidāmi vairāki lieli pasākumi, kam tiks pievērsta īpaša vērība, piemēram, aitu izzināšanas pasākums “No jēriņa līdz teķim, no dzīpara līdz deķim”. Ar īpašu rūpi iedzīvotāji gatavojas trešajam kapellu sadziedāšanās salidojumam, kas norisināsies 1. jūnijā, bet augustā gaidāms Snēpeles pamatskolas 95 gadu salidojums. Sapulcē iedzīvotāji lūdza salidojumu rīkot augusta vidū, lai tas būtu pirms jaunā mācību gada sākuma.

Sociālā darbiniece Ā. Brūdere aicināja būt atsaucīgiem un iejūtīgiem pret senioriem Snēpelē, kuri ir īpaši vientuļi, iedrošinot veltīt šiem cilvēkiem laiku un viņus apciemot. Tāpat sociālā darbiniece informēja, ka pagastā samazinās sociālo pabalstu ņēmēju skaits un pašlaik uzsvars tiek likts uz jaunajām ģimenēm, mācot tām sadzīves prasmes.

Iedzīvotāju jautājumu un diskusiju sadaļā spēpelnieki izteica viedokli par ceļu gar “Vistiņu” mājām. Jurists U. Gauja skaidroja, ka ceļš kā inženierbūve ierakstīts pašvaldības ceļu reģistrā un pieder pašvaldībai. Tikmēr zeme zem ceļa pieder privātīpašniekam. Šobrīd lieta ir nodota juristiem risināšanā, tāpēc U. Gauja aicināja iedzīvotājus izturēties saprotoši. Iedzīvotāji uzsvēra, ka ceļš var tikt slēgts, bet par to laikus jāziņo ar ceļa zīmi. Pagasta pārvaldes vadītāja solīja atkārtoti vērsties pašvaldības Transporta komisijā, lai jautājumu sakārtotu.

Vēl snēpelnieki lūdza tikt galā ar grausta ēku “Dāris” pagasta centrā, izsakot ārkārtīgi lielu neapmierinātību ar tās īpašniekiem. U. Gauja apsolīja jautājumu virzīt skatīšanai bīstamo un vidi degradējošo ēku sakārtošanas sanāksmē. Vēl tika jautāts arī par graustu “Darbnīcas”, kas arī ir vizuāli degradējusies ēka.

Iedzīvotāji sacīja, ka jāpapildina atkritumu konteineri centra kapos, kā arī mudināja pagastu atjaunot koku stādījumus centrā un muižas parkā. Tāpat viņi norādīja, ka pagastam jāpadomā par bērnu rotaļu laukuma salabošanu vai izveidi centrā un muižas parkā. Snēpelnieki pauda viedokli, ka jāsazinās ar lietotās lauksaimniecības tehnikas tirgotāju, kurš centrā izvieto nepievilcīgo tehniku. Noslēgumā iedzīvotāji ar pacilātību uzņēma ideju par pašvaldības akciju “Iepazīsti savu kaimiņu”, sacīdami, ka viens otru apciemos un kopīgi iemalkos tēju.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Alma

    Snēpeles skolā bija arī 6 vidusskolas izlaidumi. Vai uz to apsolventiem salidojums neattiecas

    22.05.2019 12:12:30