Kupli apmeklēta iedzīvotāju sapulce Kabilē

kabiles sapulce
Foto: Kristīne Duļbinska

Kabiles saieta nams “Sencis” 3. aprīļa vakarā bija ļaužu pilns – kabilnieki kuplā skaitā bija sanākuši uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci, lai satiktu novada pašvaldības vadību un uzklausītu pagasta pārvaldes vadītājas Elīnas Oses stāstījumu par pērn paveikto un šogad iecerēto.

E. Ose pastāstīja, ka, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi sakārtot kapsētas, darbā pieņemts kapu pārzinis un uzsākta kapu sakopšana. Ierīkots apgaismojums pie daudzdzīvoļu mājām. Daudz strādāts pie ceļu sakārtošanas – mainītas caurtekas, uzlabota notece, noņemts apaugums. Piena ielas sakārtošanai sagatavota tāme, noskaidrojot, ka tam nepieciešami 20 tūkstoši eiro. Tā kā ceļu speciālists novērtējis, ka citas ielas ir sliktākā stāvoklī, Piena iela pagaidām nav tikusi uzlabota. Kabilei pērn ticis gods organizēt novada sporta spēles. E. Ose bija gandarīta par pagasta sportistu iegūto 2. vietu un izteica pateicību visiem, kas iesaistījās pasākuma rīkošanā. Pagastā nav sava sporta organizatora, taču sporta dzīvi brīvprātīgi organizē vietējie sporta entuziasti. E. Ose pateicās Andrim Sīlim un Valdim Zemurbējam par finansiālo atbalstu sporta tērpiem un to apdrukai. Divi pagasta tautas mākslas kolektīvi baudījuši iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Kad darbu sākusi Kabiles pamatskolas jaunā direktore, aktualizēts jautājums par skolēnu transportēšanu uz skolu. Lai pirmie bērni nebūtu skolā pirms septiņiem rītā, darbā pieņemts vēl viens šoferis. Daudzi pagasta bērni mācās mūzikas skolā, un pagasts palīdz viņus nogādāt Kuldīgā uz mūzikas nodarbībām. Pagastā iecerēts labiekārtot estrādi, sakopt tās teritoriju un daļēji nomainīt estrādes grīdu. Pēc iedzīvotāju lūguma uzstādīti šķirojamo atkritumu konteineri. Senioru deju kolektīvs nosvinējis 15 gadu jubileju, bet maijā desmitgadi svinēs vidējās paaudzes deju kolektīvs. Darbu sāks jauns kultūras darbinieks.

Bibliotēkas vadītāja Daiga Riežniece izmantoja iespēju pastāstīt par bibliotēkas pakalpojumiem un piedāvātajām iespējām. Novadpētniecības nolūkos viņa lūdza iedzīvotājus pāršķirstīt vecos fotoalbumus un vērsties bibliotēkā, ja tajos atrodas attēli ar mājām, kuru vairs nav, vai citām vēstures liecībām. Prieku bibliotekārei sniedz izveidotais lasītāju klubs un pirmsskolas grupas bērni, kuri labprāt gaida bibliotekāri ciemos.

Diskusiju sadaļā tika skarti visdažādākie jautājumi – par mājdzīvnieku turēšanu, video kameru ierakstiem, iespējām Kabili attīstīt kā sporta nometņu norises vietu, izmaiņām zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtībā, apgaismojumu, gājēju pāreju pagasta centrā, ceļazīmju neievērošanu un citām lietām. Atbildes līdz ar pagasta pārvaldes vadītāju sniedza Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav