Vārmē spriež par senajām ēkām, ceļiem un ūdensvadu

varmes sapulce
Foto: Kristīne Duļbinska

27. martā uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci bija sanākuši vārmenieki, lai sev aktuālos jautājumus apspriestu ar pašvaldības vadību, pagasta pārvaldes vadītāju Leldi Osi un pagastā strādājošajiem speciālistiem.

Pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka ieskicēja trīs svarīgākos darba virzienus – ceļu sakārtošanu, skolas un skolēnu pārvadājumus, kā arī rūpes par pašvaldībai piederošajiem īpašumiem. Ceļiem naudas ļoti trūkst, taču pašvaldība cenšas ik gadu pakāpeniski pa vairākiem kilometriem katrā pagastā ceļus pamatīgāk sakārtot. Lai nodrošinātu skolēnu nogādāšanu skolās, pakāpeniski atjauno pagastu autoparku. Šogad iecerēts iegādāties jaunu mikroautobusu arī Vārmes skolēnu vajadzībām.

L. Ose pastāstīja, ka pagasta pārvaldei visvairāk rūpju sagādā ceļu uzturēšana kārtībā – visā Latvijā rudeņos un pavasaros ceļi ir vissliktākajā stāvoklī, bet kamēr slapjš, tos nevar greiderēt. Pērn saremontētas divas lielākas un viena mazāka caurteka. Šogad, gādājot par graustu likvidēšanu, tiks nojaukta vecā klēts blakus skolai. Sākotnēji to bijis plānots iekonservēt, taču noskaidrojies, ka tas izmaksātu simt tūkstošus eiro. Tāpēc decembrī rīkota saruna ar pagasta iedzīvotājiem, kuri bijuši vienisprātis, ka klēts jānojauc. Iedzīvotāji atcerējās, ka tā stāvējusi bez jumta jau trīsdesmit gadu. Līdz vasaras vidum klētij jābūt nojauktai. Nojaukta arī vecā pienotava, tāds pats liktenis gaida arī ērberģi – ēkas apsekošana liecina, ka tā ir ļoti sliktā stāvoklī. A. Buka piebilda – ja kādam vārmeniekam ir interese un redzējums, kā ērberģi glābt, jānāk uz pašvaldību. L. Ose pastāstīja, ka pagājušajā gadā, piesaistot LEADER finansējumu, sakārtota vide pie pamatskolas un ierīkots celiņš uz sporta halli. Arī šogad iesniegts LEADER projekts – iecerēts pēc klēts nojaukšanas tās vietā ierīkot auto stāvlaukumu, ja vien projekts tiks atbalstīts. “Darīsim paši” konkursam iesniegts projekts par koka elementu atjaunošanu pastaigu takā. Kāds iedzīvotājs ierosināja, ka varētu ziedot tam kokus, par ko pagasta vadītāja bija priecīga. L. Ose arī atgādināja iedzīvotājiem par nepieciešamību čipēt suņus un sterilizēt kaķus. 

Sociālā darbiniece Rita Dravniece pastāstīja, ka sociālajā darbā lielu izmaiņu nav, vien nedaudz palielinājies noteiktais ienākumu līmenis maznodrošinātajiem, kuru ģimenēs ir tikai pensionāri un invalīdi. Brīžos, kad Vārmes sociālā darbiniece ir atvaļinājumā, viņu aizvieto Kabiles kolēģe. Vasarā R. Dravniece palīdz veidot apstādījumus pagastā. Viņu gandarī aizsāktie ceriņu apstādījumi – ja būs iespējams, tos turpinās veidot.

Bibliotekāre Iveta Okmane sacīja, ka lepojas ar to, ka Vārmē sasniegti vieni no labākajiem bibliotēkas pakalpojumu statistikas rādītājiem. Izveidots lasītāju klubiņš, kam var pievienoties jauni dalībnieki. Bibliotekāre aktīvi strādā ar bērniem un piegādā grāmatas mājās tiem lasītājiem, kas uz bibliotēku atnākt nespēj. Ar gaidāmajiem pasākumiem iepazīstināja nesen strādāt sākusī kultūras nama vadītāja Ilze Jumiķe, bet sporta pasākumu organizatore Ilze Druvaskalna informēja par florbola komandas panākumiem un iespējām apmeklēt bezmaksas vingrošanu. Par darbu ar pagasta jauniešiem pastāstīja Jauniešu centra vadītāja Dace Krūmiņa. Jauniešu centram nedaudz mainīts darba laiks, lai šeit darboties varētu arī tie, kuri nedzīvo centrā. Projektā iegūtais finansējums ļāvis sarīkot sadraudzības pasākumu. 

Diskusiju sadaļā sanākušie sprieda galvenokārt par ceļiem, senajām ēkām un ūdensvadu ciematā – tas esot sliktā stāvoklī, būtu nepieciešams remonts. Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons skaidroja, ka šogad dabas resursu nodokļa nauda jau sadalīta citiem pagastiem, bet nākamgad varētu atvēlēt līdzekļus problēmas risināšanai.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav