Svecīšu vakari pagastos

Foto: Eduards Dambergs

Ēdoles pagastā 1. novembrī:

 • 16.00 Kaušu kapos;
 • 16.40 Postmuižas kapos;
 • 17.20 Lūšu kapos.

Padures pagastā 7. novembrī:

 • 16.00 – Padures kapsētā.

Kurmāles pagastā 7. novembrī:

 • 11.00 – Segļu kapsētā;
 • 11.30 – Kurmāles kapsētā;
 • 12.00 – Siliņu kapsētā;
 • 13.00 – Paulīnes kapsētā;
 • 13.30 – Pūķu kapsētā;
 • 14.00 – Pūcu kapsētā;
 • 14.30 – Ēmu kapsētā;
 • 15.00 – Viļenieku kapsētā;
 • 15.30 – Vilgāles kapsētā.

Gudenieku pagastā 8. novembrī:

 • 14.00 Ūdru kapsētā;
 • 14.50 Naglas kapsētā;
 • 15.50 Kumsteru kapētā;
 • 16.30 Adzes kapsētā.

Laidu pagastā 15. novembrī:

 • 12:00 Mācītājkapos;
 • 12:45 Sakaru kapos;
 • 13:45 Vangas kapos;
 • 14:30 Dumpīšu kapos;
 • 15:30 Ārzes kapos;
 • 16:15 Laidu kapos.

Pelču pagastā 22. novembrī:

 • 13.00 – Bišavu kapi;
 • 14.00 – Rimzātu kapi;
 • 15.00 – Ģīņu kapi;
 • 16.00 – Pelču kapi.

Vārmes pagastā 22. novembrī:

 • 14:00 Busku kapos;
 • 15:00 Alekšu kapos.

Turlavas pagastā 22. novembrī:

 • 10.00 Sauleskalna kapsētā;
 • 10.40 Zvirgzdkalna kapsētā;
 • 11.20 Maras kapsētā;
 • 12.00 Jaunos kapos (pie Klosteres baznīcas).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav