Tautas daiļamata meistari, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs un pensionāru veikaliņš „Artava” pārceļas uz citām telpām

Saistībā ar restaurācijas darbu uzsākšanu Kuldīgas vecajā rātsnamā uz citām telpām pārceļas Tautas lietišķās mākslas studiju „Varavīksne” un „Ķocis” tautas daiļamata meistari, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, pensionāru rokdarbu veikaliņš „Artava” un radošā fotostudija.

Tautas daiļamata meistari – audēji un pinēji – restaurācijas laikā darbosies Dzirnavu ielā 18, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs – Baznīcas ielā 17, pensionāru veikaliņa „Artava” produkciju varēs iegādāties Baznīcas ielā 32, bet radošā fotostudija „Divas upes” darbosies Kuldīgas Attīstības aģentūras telpās Pilsētas laukumā 4.

Savukārt kuldīdznieku un pilsētas viesu iecienītā kafejnīca „Pagrabiņš” sakarā ar restaurācijas darbiem 4 mēnešus būs slēgta.

Kuldīgas vecais rātsnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa. To nepieciešams rekonstruēt, jo ēka ir sliktā stāvoklī. Vecais rātsnams ir nozīmīgs gan kā pilsētbūvniecības paraugs, gan kā tradicionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī pensionāru rokdarbu veikaliņš un radošā fotostudija.

Pēc pašvaldības pasūtījuma ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Wonderfull”. Atjaunošanas darbi paredzēti ne tikai kā ēkas saglabāšanas pasākums, bet arī kā sabiedrības izglītošana. Tieši šī iemesla dēļ, lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. gadsimta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, tiks atjaunots viens no diviem vēsturiskajiem manteļskursteņiem, ierīkojot arī nelielu pavarda vietu saviesīgu pasākumu rīkošanai.

Ēkas restaurācijas gaitā atjaunos nozīmīgākās telpas, piemēram, maģistrāta zāli, kur izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, atsegs koka siju griestus, saglabās vēsturiskās un pēc 1973. gada projekta izgatavotās detaļas, kas ir labā tehniskā stāvoklī. Darbos izmantos tradicionālās metodes un materiālus.

Tāpat iecerēts veikt vecā rātsnamafasādes restaurāciju un, pamatojoties uz izpētes datiem, atjaunot vēsturisko ēkas krāsojumu. Balstoties uz izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezīsies arī kāpnes, kā arī likvidēs padomju laikā ierīkotās plašās kāpņu telpas, tādējādi paplašinot izmantojamo telpu platību amatnieku darbnīcu vajadzībām. Ņemot vērā nepieciešamību paplašināt amatnieku darbnīcas un nodrošināt tajās pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegs un jumtā uz Alekšupītes pusi izveidos Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām analogas logu izbūves.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu (precīzs projekta nosaukums „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas pēc izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma segs pašvaldība.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav