Strādā pie Vecā rātsnama restaurācijas

Uzsākot projektu „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”, pieci Kuldīgas amatnieki no 17. līdz 21. septembrim apmeklēja apmācības un semināru Norvēģijā, Akershus pilsētā.

Akershus restaurācijas centra organizētajā seminārā amatnieki iepazinās ar skandināvu praksi koka ēku atjaunošanā, kā arī paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju, praktiski darbojoties ar cirvjiem, ēvelēm un gatavojot koka būvdetaļas mājai Drebakā, kuru pašlaik restaurē.

Savukārt projekta vadītāja Dace Reinkopa un koordinatore Annija Stūrmane oktobra sākumā devās uz Norvēģiju, lai Drebakā tiktos ar projekta partneri Akershus Restaurācijas centra vadītāju Peru Villiju Fergestadu un sāktu plānotās aktivitātes, kopīgi pārrunātu amatnieku apmācības programmu un norisi.

Oktobra vidū eksperts Fergestada kungs apmeklēja Kuldīgu un tikās ar restaurācijas centra speciālistiem un amatniekiem, lai klātienē novērtētu Vecā rātsnama stāvokli un vienotos par amatnieku dalību restaurācijas procesā.

Vecā rātsnama restaurācijas projekts paredz saglabāt un atjaunot elementus, uzlabot lietišķās mākslas studiju meistaru darba vidi, apmeklētāju pieejamību un produktu apjomu un kvalitāti, pilnveidojot kultūras piedāvājumu. To paredzēts izveidot par vietu, kurā dažādu paaudžu nemateriālā kultūras mantojuma meistari un amatnieki apgūs un nodos nākamām paaudzēm senās prasmes, kā arī kops un popularizēs vietējo identitāti un veidos saskarsmi ar citu tautu tradicionālo kultūru.

Vairāk par projektu fotofollomus.wix.com/

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav