Restaurēs Veco rātsnamu

Kuldīgas novada pašvaldībai izdevies gūt atbalstu Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā ēkas Baznīcas ielā 5 atjaunošanai, tas nozīmē, ka līdz 2015. gada beigām blakus atjaunotajam Rātsnamam kā koša rota iemirdzēsies arī Vecais rātsnams.

Projekta uzdevums ir izveidot Veco rātsnamu par dažādu paaudžu nemateriālā kultūras mantojuma meistaru un amatnieku meistarības apguves, saskarsmes un pašizpausmes vietu, kur senās amatu un tradicionālās amatniecības prasmes tiek nodotas tālāk nākamajām paaudzēm, kur tiek kopta vietējā identitāte un veidota saskarsme ar citu tautu tradicionālo kultūru.

Kā zināms, šobrīd Vecais rātsnams ir ļoti sliktā stāvoklī, tajā darbojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī pensionāru rokdarbu veikaliņš un radošā fotostudija.

Pēc pašvaldības pasūtījumatehnisko projektu izstrādāsSIA „Wonderfull”. Plānots ēku restaurēt, par pamatu ņemot tās vēsturisko plānojumu, atjaunojot manteļskursteni, kā arī pārplānot un paplašināt sanitāros mezglus un koplietošanas telpas. Ņemot vērā to, ka jāpaplašina amatnieku darbnīcas, 2. stāva pažobelēs un jumtā uz Alekšupītes pusi tiks veidotas Kuldīgai raksturīgās logu izbūves. Tehniskais projekts paredz atjaunot vairākas vēsturiskās ailas, kā arī ierīkot jaunas durvis.

Tiks restaurēta ēkas fasāde, saglabājot atklātas koka konstrukcijas, logus, dekoratīvās koka detaļas. Paredzēts atjaunot zudušās divviru koka ārdurvis galvenajām ieejām, kāpnes un logiem zudušos koka konstrukcijas slēģus. Tāpat paredzēts maksimāli saglabāt oriģinālās guļbūves ārsienas un iekšsienas, atjaunot guļbūves sienu ēkas centrālajā daļā, kur kādreiz atradusies rātes galvenā apspriežu telpa.

Saglabās esošās jumta konstrukcijas, protezējot bojātos elementus, un jumta segumu, izbūvēs jaunu lietusūdens noteksistēmu, uzstādot notekcaurules vietās, kur tās bijušas vēsturiski. Stiprinās avārijas stāvoklī esošo atbalstsienu Alekšupītes pusē.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas pēc izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma plāno segt pašvaldība. Restaurācija varēs sākties rudenī, kad publisko iepirkumu procedūrā pašvaldība būs izvēlējusies būvnieku.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav