Kuldīgā norisinās Starptautiskā koka būvgaldniecības restaurācijas darbnīca

Foto: Artis Gustovskis

No 3. līdz 8. augustam projekta „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana” ietvaros Kuldīgā norisinājās Starptautiskā koka būvgaldniecības restaurācijas darbnīca.

Darbnīcu vada projekta partnerorganizācijas Akershus Restaurācijas centra Drobakā (Norvēģija) vadītājs un eksperts Per-Willy Faergestad. Darbnīcas mērķis ir paaugstināt vietējo koka arhitektūras restauratoru profesionālo kvalifikāciju, praktiski iesaistot Vecā rātsnama restaurācijas darbos. Darbnīcā restaurācijas metodes un skandināvu praksi koka ēku atjaunošanā apgūst arī Vecā rātsnama būvnieka SIA „Ostas celtnieks” restaurators Juris Pavlovs.

Restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros plānots veikt ēkas fasādes restaurāciju un, pamatojoties uz izpētes datiem, atjaunot vēsturisko ēkas krāsojumu. Balstoties uz izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezīsies manteļskurstenis un kāpnes. Tiks atjaunots vēsturiskais telpu plānojums un nozīmīgākās telpas, piemēram, maģistrāta zālē, kur agrāk izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, tagad tiks iekārtots lietišķās mākslas salons/ izstāžu zāle. Restaurācijas darbos tiek izmantotas tradicionālās metodes un dabīgie materiāli. Ņemot vērā nepieciešamību paplašināt amatnieku darbnīcas, 2. stāva pažobeles tiks atsegtas un jumtā uz Alekšupītes pusi tiks izveidotas Kuldīgai raksturīgās logu izbūves analogas jau esošajām, pietiekošas gaismas nodrošināšanai darbnīcās.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu (precīzs projektaNr. EEZLV04/GSKMS/2013/04 nosaukums „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas segs pašvaldība.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav