Kuldīgas vecajā rātsnamā atjauno manteļskursteni

Foto: Eduards Dambergs

Trešdien, 15. aprīlī, plkst. 10:00 Kuldīgas vecajā rātsnamā norisināsies svinīgs pasākums saistībā ar vēsturiskā manteļskursteņa atjaunošanu – Kuldīgas novada Domes vadība, būvnieki, vecā rātsnama iemītnieki un pārējie restaurācijas projektā iesaistītie manteļskurstenī iemūrēs kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm un īpašus Kuldīgas ķieģeļus.

Kuldīgas vecā rātsnama rekonstrukcija aizsākās šī gada februārī. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa. Tas ir nozīmīgs gan kā pilsētbūvniecības paraugs, gan kā tradicionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī pensionāru rokdarbu veikaliņš un radošā fotostudija.

Lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. gadsimta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, tiek atjaunots viens no diviem vēsturiskajiem manteļskursteņiem, ierīkojot arī nelielu pavarda vietu saviesīgu pasākumu rīkošanai.

Ēkas restaurācijas gaitā atjauno nozīmīgākās telpas, piemēram, maģistrāta zāli, kur izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, atsedz koka siju griestus, saglabā vēsturiskās un pēc 1973. gada projekta izgatavotās detaļas, kas ir labā tehniskā stāvoklī. Darbos izmanto tradicionālās metodes un materiālus.

Tāpat projekts paredz veikt vecā rātsnamafasādes restaurāciju un, pamatojoties uz izpētes datiem, atjaunot vēsturisko ēkas krāsojumu. Balstoties uz izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezīsies arī kāpnes, kā arī likvidēs padomju laikā ierīkotās plašās kāpņu telpas, tādējādi paplašinot izmantojamo telpu platību amatnieku darbnīcu vajadzībām. Ņemot vērā nepieciešamību paplašināt amatnieku darbnīcas un nodrošināt tajās pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegs un jumtā uz Alekšupītes pusi izveidos Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām analogas logu izbūves.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu (precīzs projekta nosaukums „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas pēc izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma segs pašvaldība. Ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Wonderfull”. Saskaņā ar iepirkumu ēkas būvniecību nodrošina SIA “Ostas celtnieks”.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav