Pēc pāris gadiem durvis vērs LMA filiāle Kuldīgā

2013. gada vasarā Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Kuldīgas novada pašvaldība un LR Kultūras ministrija uzsāka sarunu par ieceri Kuldīgā izveidot LMA filiāli.

Kas tas būs?

Sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem, kā arī iesaistot citas izglītības iestādes, LMA Kuldīgā plāno izveidot filiāli, kas veidotu Kuldīgas radošo industriju klastera kodolu, veicinot augstskolas, pētnieku, radošo profesionāļu un vietējo uzņēmēju sadarbību radošas vides un jaunu, eksportspējīgu produktu veidošanā, īpaši koka dizaina jomā. 

Studijas plānots uzsākt 2016./2017. mācību gadā, uzņemot ap 50 studentu un ik gadu ap 100 radošo prakšu un projektu dalībnieku no Rīgas un ārvalstīm. Tiktu izveidotas ap 20 jaunas darbavietas, kā arī pastāvīgu vieslektoru aprite no Rīgas un ārvalstīm.

2014. gada maijā Kuldīgas novada pašvaldība iegādājās ēku Kalpaka ielā 4 (platība 909 m2) filiāles izveidei. Bijusī Kuldīgas slimnīca no grausta pilsētas centrā tiks pārveidota par mūsdienīgu izglītības centru ar modernu tehnoloģisko bāzi.

 Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Šobrīd neviena no augstākās izglītības iestādēm Latvijā nespecializējas koka dizaina un radošo industriju jomā – nav iespēju turpināt studijas augstākajā mākslas izglītībā (piemēram, tehnikumu absolventi, galdniecības profesijas u.c. radošu arodu ieguvēji). Turklāt koka nozares potenciāls Latvijā nav pilnībā izmantots, nozares eksporta īpatsvarā dominē produkcija ar samērā nelielu pievienoto (radošo) vērtību. Darbnīcu, telpu un tehnoloģiju trūkumsmākslas, dizaina jomā neļauj iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes – mākslas skolu beidzēji un studenti šobrīd aizplūst uz ārvalstīm, lai iegūtu augstāko mākslas izglītību, izmantojot modernu tehnoloģisko bāzi.

Kāpēc Kuldīga?

Filiāle atrodas tuvu resursu ieguves vietai un industrijai (meža resursi, uzņēmēji kokrūpniecības jomā, loģistika, prakses vietas, tehnoloģiju pārneses projekti u.c.), turklāt Kuldīga jau ir ieguldījusi radošumā un mākslā – ir izveidota rezidenču infrastruktūra, ir pieejamas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbnīcas, pašvaldība apņēmusies piedalīties kokapstrādes tehnoloģiju darbnīcas izveidē.

LMA un Kuldīgas novada pašvaldībai ir izveidojusies veiksmīga ilgtermiņa sadarbība vairākkārtēju studentu projektu īstenošanā. Reģionā ir izveidota labvēlīga augsne radošo industriju izaugsmei, izglītības procesa nepārtrauktība mākslas un profesionālo skolu absolventiem no Kuldīgas, Saldus, Talsiem, Liepājas un pārējās Kurzemes. Ir izveidota un veiksmīgi darbojas Mākslinieku rezidence, kas nozīmē starptautisku viesmākslinieku klātbūtni pilsētā un iespējas sadarbībai mākslas projektos. Tā kā mācību procesā paredzēts apskatīt arī koka restaurācijas jautājumus, Kuldīgas saglabātais vēsturiskās arhitektūras mantojums un pieredze restaurācijā veido pateicīgu augsni un nozares izaugsmes iespējas.

2013. gada decembrī Latvijas Mākslas akadēmija un Kuldīgas novada pašvaldība parakstījusi nodomu protokolu par sadarbību filiāles izveidē.

Kuldīgas novada un visas Kurzemes nākotnes vārdā augstskolas klātbūtne mums nozīmē domāt par ilgtspēju un izaugsmi, par radošu, talantīgu un uzņēmīgu jauniešu klātbūtni novadā. Mums ir nozīmīgi, lai sabiedrība dzīvotu līdzi šīs idejas attīstībai, būsim priecīgi par vietējo uzņēmēju, mākslas un kultūras iniciatīvu, kā arī izglītības iestāžu vēlmi sadarboties akadēmijas studentu projektos nākotnē.

Prezentācija „LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS RADOŠO INDUSTRIJU FILIĀLES IZVEIDE KULDĪGĀ”

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Obligāts

    Rādās ka projektā jau paredzēti vecpilsētā aizliegtie pakešu logi.Rādās ka pilsētas domei ir divas sejas.

    07.08.2014 15:15:32