Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs kultūras jomas biedrības un nodibinājumus

gerbonis

28. janvāra Kuldīgas novada Domes sēdē nolemts, ka 2021. gadā finansiāli atbalstīs 20 kultūras jomas biedrības un nodibinājumus, kā arī to rīkotus pasākumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 15 000 eiro.

Finansējumu piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt juridiskās personas, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Pašvaldības finansiāls atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, un kultūras pasākumiem 2021. gadā

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Kulturālo kartupeļu lauka darbība 2021. gadā, rīko Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”                      

900

Starptautiskais kapelu saiets “Sanāciet, sadziediet”, rīko Snēpeles muzikālā biedrība “Kā ir, tā ir”      

300

Kurzemes stāstnieku festivāls “Ziv zup gaisā”, rīko biedrība Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava”, un biedrības “Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava”” atbalstam

1300

“Underground Kuldīga”, rīko Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens”  

1000

Kuldīgas dejotāju biedrības darbības atbalstam        

300

“Jumtu diskotēka” – biedrības – radošās apvienības un DJ apvienības “Zero Defect” 20 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākums, rīko biedrība “Zero Defect”         

800

Atbalsts biedrībai “Kursas raksti”

200

Demokrātijas kafejnīca, rīko “Kurzemes NVO centrs”        

700

4. maija svētki Māras pagalmā, rīko biedrība “Cantare”

1300

Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” darbības nodrošināšana un kultūras pasākumu organizēšana

2220

Annas dārza skaņas, rīko Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze                   

1000

Atbalsts biedrības “Cantare” darbībai

300

Gleznošanas meistarklase “Zaļā Kuldīga”, rīko “M22 mākslas un radošuma telpa”    

900

Kokles spēles meistarklases Basu tautas namā, rīko biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 

750

Starptautiskā publiskā adīšanas diena Kuldīgā, rīko biedrība “Čaupe”         

130

Biedrības “Čaupe” darbības nodrošinājumam           

300

Kārļa Amendas bērnības zeme – Lipaiķi, rīko Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze

1000

Ķimales bērnu svētdiena – kultūras notikumu cikls, rīko “Kimahlen”    

600

Jauniešu kultūras laboratorija, rīko biedrība “Snēpelei”       

400

Leģendu nakts Padures muižā 2021, rīko Padures muiža

600

KOPĀ

15 000

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav